عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/02/16


ذوب
شرکت ذوب آهن اصفهان همانطور که در چارت مشاهده می فرمایید بر اساس سناریوی الیوتی ریزموج اخرش به نظر نیاز به یک گام اصلاحی به عنوان لگ e از مثلث خود در موج b را دارد و سپس بعد تکمیل این گام اصلاحی رشد اصلی خود را به عنوان موج c استارت بزند
حمایت مهم این سناریو محدوده 140 الی 160 می باشد
حد ضرر 125 می باشد

 

مجید حق پرست