عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سايپا (خساپا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/02/16


خساپا
شرکت سایپا را از دید پرایس اکشن مشاهده می فرمایید
این سهم بعد 3سال موفق به شکست مقاومت 150 تومان شد که عرضه های روز گذشته به همین دلیل بود
در این محدوده ها سهم احتیاج به کمی نفس گرفتن دارد سپس رشد خود را تا سقف قبلی که سال 95 دید ادامه خواهد داد و حتی در صورت همیاری بازار میتواند خطوط کانال ترسیم شده بالا را هم تاچ کند

 

 

مجید حق پرست