عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بانك پاسارگاد (وپاسار)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/02/16


وپاسار

بانک پاسارگاد را از دیدگاه ساده و کلاسیک مشاهده می فرمایید
درگیر مقاومتی مهم می باشد.در صورت تثبیت بالای این مقاومت اهداف سهم در میان مدت در چارت مشخص شده است
با این شیب صعودی که داشت اگر اصلاحی هم صورت گیرد اصلاح روندی می باشد و به احتمال قوی تارگت های بالا را خواهد دید

 

 

مجیدحق پرست