عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شاخص کل

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/02/18


شاخص کل

همانطور که در چارت مشاهده می فرمایید از تیرماه سال 1396  شاخص وارد یک موج پیشرو و انگیزشی شده است
در حالت نرمال و با توجه به شرایط اکثریت بازار چنین سناریوی محتمل می باشد
یعنی ما ریزموج 1 از موج 5 را تموم شده بدانیم و اکنون در ریزموج 2 از 5بزرگ قرار داریم
این ریزموج 2 به احتمال قوی به صورت سه موجی می باشد و در صورت اجرای چنین سناریوی طی یکی دو روز اینده یک ریزموج مثبت به بالا خواهیم داشت.و سپس گام اخر اصلاحی را باید منتظر ماند
محدوده حمایتی مهم برای تکمیل کلی ریزموج 2 میتواند محدوده 194 هزار که فیبوی 50 هست باشد
و در نهایت فیبوی 61 هم محدوده 186 می باشد که البته به احتمال قوی فیبوی 50 اتمام سیکل اصلاحی این موج باشد

 

 

مجید حق پرست