عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ثتران - سرمايه گذاري مسكن تهران

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/02/21


سرمایه گذاری مسکن تهران:ثتران


مسیر حرکت سهم در چارت مشخص شده است.
این نماد در گام آخر اصلاح خود یعنی لگ e از مثلث در  کارکشن z خود قرار دارد
این لگ می تواند سه بخشی باشد و سه الی چهار هفته به طول بیانجامد. که اکنون در بخش اول حرکتی خود قرار دارد
انتظار یک نوسان رو به بالا برای بخش دوم داریم.
در حالت کلی خرید هر چه به محدوده 120 نزدیک تر باشد کم ریسک تر می باشد

 

 

مجید حق پرست