عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ساير اشخاص بورس انرژي (انرژي3)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/02/22


انرژی 3


سناریوی محتمل برای بورس انرژی
همانطور که در نمودار مشاهده می فرمایید این نماد در موج B بزرگ خود قرار دارد و مسیرش مشخص شده است.
و این موج به احتمال قوی در حال تشکیل مثلث می باشد که در صورت صحیح بودن این سناریو اکنون در ریزموج بی از بی از مثلثش قرار دارد.
تاییدیه این سناریو شکست مقاومت 6000 می باشد.
حد ابطال  این سناریو شکست حمایت 4700 می باشد که در صورت رخ دادن این شکست باز هم سناریوی مثلث درست می باشد منتها لیبل های این الگو و مسیر حرکتی سهم در کوتاه مدت تغییر خواهد کرد

 

 

مجید حق پرست