عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنايع‌ آذرآب‌ (فاذر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/02/26


فاذر


سیکل ده ساله سهم را در چارت مشاهده می فرمایید
اکنون در گام آخر اصلاح بلندمدتی خود قرار دارد
خرید هر چه به سمت 270 نزدیک تر باشد کم ریسک تر است
ریسک به ریوارد سهم بسیار منطقی می باشد

 

 

 

مجیدحق پرست