عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال طلای جهانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/02/28


طلای جهانی

طلای جهانی از شهریور سال 1390 استارت نزول خود را زد و تا آذرماه 1394 ادامه داشت
ما این گام نزول را موج A در نظر گرفتیم
این سناریو حاکی از این است که رشدی که از آذرماه 94 آغاز کرده است موج B می باشد
اما در کوتاه مدت اکنون در لگ e از مثلثی که در ریزموج b از B شکل گرفته است قرار داریم
دو زمان مهم برای اتمام این لگ را در چارت قرار دادم.
بعد تکمیل این گام اصلاحی(هم قیمتی و هم زمانی)رشد اصلی طلا شروع خواهد شد
تارگت های موج c از B بزرگ هم در چارت مشخص می باشد

 

مجید حق پرست