عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/03/01


حکشتی


همانطور که در سیکل بلندمدت سهم مشاهده می فرمایید این نماد چندین سال درگیر یک مثلث بزرگ می باشد که ما در قالب موج Bدر نظر گرفتیم.
یکی از نمادهای بزرگ بازار می باشد که در رشد های قبلی شاخص بی نصیب مانده است و از جا ماندگان نمادهای بزرگ می باشد
خرید هر چه به سمت محدوده 430 نزدیک تر باشد کم ریسک تر می باشد
برای سبدهای میان مدتی مناسب می باشد

 

 

مجیدحق پرست