عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پارس‌ مينو (غپينو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/03/07


غپینو
در سیکل بلندمدت این سهم وارد موج بزرگ C خود شده است
مقاومت مهمی شکسته شده است.هر اصلاح و هر منفی در سهم حکم پولبک را دارد
خرید در محدوده 420 الی 470 کم ریسک تلقی می شود
تارگت های کوتاه مدت سهم 570و 695 و 900 می باشد
در میان مدت هدف 1400 که اولین سقف کانال بلندمدت در چارت  است در دسترس می باشد

 

مجید حق پرست