عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان)

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1398/03/08


شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان)

شرکت پتروشیمی خراسان(سهامی عام) در تاریخ 17/04/1369 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی نامه شماره 79388 مورخ 17/04/1369 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقبا از تاریخ 13/04/1375 شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ 17/2/1387 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/12/1386 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 11/11/1391 در بازار دوم فرابورس با نماد (خراسان) و در تاریخ 16/11/1397 در بازار دوم بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. در حال حاضر شرکت پتروشیمی خراسان جزء واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین است و واحد نهایی گروه ، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه ، احداث ، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش ، صدور محصولات پتروشیمی ، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی و صنعتی بازرگانی فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملکرد مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ، می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید محصولات اوره ، آمونیاک و کریستال ملامین بوده است.

 سرمایه و ترکیب سهامداران

شرکت در حال حاضر 1.789.912 میلیون ریال است که بیش از 41% آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) است. مابقی سهامداران در زمان تهیه گزارش به صورت زیر است:

مقدار تولید

محصولات اصلی شرکت شامل اوره ، آمونیاک و کریستال ملامین است که ظرفیت اسمی و ترکیب سبد آنها به شکل زیر است: 

همچنین مقدار تولید محصولات و مقدار مصرف آنها در تولید محصولات دیگر شرکت بصورت جدول زیر ارائه شده است:

همانطور که در جدول بالا مشخص است حدود 11% از اوره تولیدی شرکت در واحد تولید ملامین مصرف می شود و همچنین عمده آمونیاک تولیدی شرکت در واحدهای تولید اوره و ملامین مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین اوره بیشترین سهم در فروش شرکت را به خود اختصاص داده است.

مقدار فروش

پتروشیمی خراسان طی سال های 94 تا پایان 97اغلب و با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ جهانی محصولات ترکیب فروش داخلی و صادراتی اوره را تغییر داده است. در پایان سال گذشته این ترکیب به صورت نمودار زیر تغییر یافته است :

جمع کل فروش اوره در شرکت در حدود 93% از کل فروش شرکت است که 32% مربوط به اوره حمایتی ، 8% اوره صنعتی و 53% اوره صادراتی را شامل می شود.

در جدول زیر مقدار فروش محصولات از سال 94 تاکنون ارائه شده است: 

مبلغ فروش

مبلغ فروش محصولات شرکت در سال گذشته بالغ بر 950 میلیارد تومان بوده است که 502 میلیارد تومان مربوط به اوره صادراتی و 187 میلیارد تومان مربوط به اوره داخلی بوده است. 

نرخ فروش

یکی از مهمترین بخش های تحلیلی در شرکتهای صادرات محور نرخ فروش محصولات است. نرخ اوره حمایتی در سالهای قبل طی مصوبات هیات وزیران 6.125.000 ریال به ازای هر تن محاسبه می گردید که بر اساس مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار مورخ 28/11/1397 مقرر شد نرخ اوره داخلی در نیمه دوم سال بصورت آزاد لحاظ گردد. میانگین نرخ فروش محصولات در سالهای گذشته به تفکیک داخلی و صادراتی به شرح جدول زیر است:

بهای تمام شده

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، بهای تمام شده شرکت از 32% مواد مستقیم و 4% دستمزد مستقیم و 64% سربار ساخت تشکیل شده است که مواد مستقیم مصرفی شامل گاز مصرفی و مواد شیمیایی است.

عملکرد ماهانه

وضعیت مقدار ، مبلغ و نرخ فروش محصولات اصلی شرکت به صورت نموداری در زیر ارائه شده است. تا پایان اردیبهشت ماه 1398 جمعا 64.515 تن اوره شامل 30.439 تن اوره داخلی ، 8.435 تن اوره صنعتی و 25.641 تن اوره صادراتی به فروش رسیده است. این در حالی است که مقدار فروش اوره صنعتی و صادراتی به ترتیب 40% و 50% افزایش داشته و مقدار فروش اوره داخلی با کاهش چشم گیری مواجه بوده است. همچنین نرخ اوره داخلی در اردیبهشت بصورت علی الحساب 16.159ریال به ازای هر کیلو گزارش شده است که 10% بالاتر از نرخ فروردین ماه است. نرخ اوره صنعتی نیز 17.813 ریال اعلام شده است.هر کیلو اوره صادراتی 21.523 ریال به فروش رسیده است که با لحاظ نرخ ارز 90000ریالی در محدوده 240 دلار تثبیت شده است.

صورت سود وزیان

در سال 94 شرکت با فروش 5.409 میلیارد ریالی سود 1495 ریال را به ازای هر سهم بدست آورد. در سال 95 با کاهش 20درصدی فروش 4.335 میلیارد ریالی سود 979 ریالی به ازای هر سهم بدست آورد. این در حالی است که در سال 96 با فروش 5.593 میلیارد ریال سودی درسطح سال 94 معادل 1449 ریال بدست آمد.

در 6 ماهه ابتدایی سال گذشته با توجه به روند رو به رشد نرخ ارز فروش شرکت مناسب بود و 1133 ریال به ازای هر سهم سود نصیب شرکت شده بود. این مهم در 9 ماهه به 1735 ریال رسید. با توجه به ارائه گزارش تصویب کارگروه تنظیم بازار در خصوص آزادسازی نرخ اوره داخلی برای شرکتهای اوره ساز در نیمه دوم سال گذشته، عملکرد مناسب شرکت در پایان سال مالی با فروش 9.508 میلیارد ریالی و کسب سود هر سهم 3123 ریالی همراه شد.

مفروضات تحلیل

 1. تولید کل محصولات شرکت 996 هزار تن برآورد شده که شامل 615هزار تن اوره ، 360هزار تن آمونیاک و 21هزار تن کریستال ملامین است.
 2. برای سال 98 ، در بخش داخلی اوره کشاورزی180.000 تن ، اوره صنعتی 48.000 تن ، آمونیاک 22.000تن و کریستال ملامین 9.000 تن و در بخش صادراتی نیز اوره 300.000 تن ، آمونیاک 2.000 تن و کریستال ملامین 9.000 تن درنظر گرفته شده است.
 3. نرخ خوراک گاز مصرفی بر مبنای 11 سنت با نرخ ارز 110.000 ریالی منظور گردیده است.
 4. رشد هزینه های دستمزد مستقیم و سربار ساخت نسبت به سال مالی گذشته 20% بوده است.
 5. هزینه حمل با رشد 50درصدی به رقم 50دلار رسیده است و سایر هزینه های اداری عمومی با رشد 20% پیش بینی شده است.
 6. نرخ محصولات به صورت دو سناریو مطرح شده است:
  سناریو1 : که در آن نرخ اوره کشاورزی به تصویب هیات وزیران نرسد و به نرخ 6.125.000 ریالی باقی بماند.
  سناریو2: که در آن نرخ اوره کشاورزی معادل نرخ معاملاتی بورس کالای ایران در صورتهای مالی شرکت منظور گردد.
  مابقی نرخ های پیش بینی شده برای محصولات آمونیاک و کریستال ملامین به صورت نسبتی از نرخ اوره درنظر گرفته شده است. 

برآورد صورت سود و زیان سال مالی 98 با دو سناریو

در پایان سال مالی 97 شرکت با فروش 9.508 میلیارد ریالی 3.123 ریال به ازای هر سهم سود شناسایی کرده است. در سناریو اول با فروش 12.024 میلیارد ریالی و حاشیه سود ناخالص 53% سود 3.084 ریالی برای هر سهم را برآورد نموده است. در حالی که در سناریو دوم با لحاظ مفروضات تحلیل فروش 14.815 میلیارد ریالی و حاشیه سود ناخالص 62% به برآورد سود 4.644 ریالی به ازای هر سهم نزدیک شده ایم.

♦ شایان ذکر است هرگونه تغییر در مفروضات تحلیل سود هر سهم را دستخوش تغییرات می نماید.

تحلیل حساسیت

با توجه به محتمل بودن سناریو دوم تحلیل حساسیت سود هر سهم بر اساس برآورد نرخ ارز و نرخ جهانی اوره صادراتی به صورت جدول زیر ارائه گردیده است:

 

سید امیر اعتمادی 

کارشناس سرمایه گذاری و آموزش