عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/03/20


تاصیکو
سهمی که به تازگی وارد بازار سرمایه شده است
هر چند دیتای کمی دارد اما از نگاهی ساده و کلاسیک می توان بررسی داشت
خرید یا در حمایت 251 و یا بعد شکست 271 باید انجام شود

 

مجیدحق پرست