عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سيمان‌ تهران‌ (ستران)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/04


 


e5e914fستران.png

ستران در تایم روزانه چارت بسیار خوبی دارد. 


 

اصلاح قیمتی مناسب  و روند های حرکتی مشابه گذشته را در سهم داریم.شاید نیاز به زمان داشته باشد

پس از تکمیل کارکشن ABC انتظار داریم برگشت قیمتی با شیب ملایمی در سهم اتفاق بیفتد. حد ضرر سهم کف کانال تلقی گردد.

مقاومت ها: کوتاه مدت 230-280 میان مدت 


 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش