عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/07


1994088خشرق.jpg

خشرق:

 

سهم در محدوده حمایتی معتبر قرار گرفته و اصلاح قیمتی و زمانی میان مدت خوبی داشته است.

با پایان یافتن ریز موج E و افزایش حجم تقاضا یک صعود خوب را برای این قطعه ساز متصوریم.


حد ضرر شکست حمایت خط سبز رنگ محدوده 190 تومان در روند صعودی بلند مدت شکل گرفته یعنی کف های بالاتر و سقف های بالاتر.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش