عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/08


 

a5e5ad7ومعادن 17.jpg

 

 

 

ومعادن-تایم فریم روزانه - به روزرسانی:

 

416df6aومعادن مرداد.png

حد ضرر کف کانالیزه را برای سهم لحاظ کنیم میبینیم کم ریسک هست خرید - دید به ومعادن باید میان مدت باشد.


روند سهم در بلند مدت صعودی بوده و کف و سقف های بلند مدت شکل گرفته شده را مشاهده  می نمایید.


مقاومت های مهم : 145 نزدیک است . در صورت شکست 160و سقف کانال 181 مهم می باشد.

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش