عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نفت تهران (شتران)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/08


789fdcfشتران.jpg

 

 

تحلیل نموداری شتران:

شتران با ارائه تعدیل مثبت ۳۷ درصدی و اعلام  سود نقدی ۱۲۰ ریالی در مجمع ، یک قدم به بازگشایی نزدیک تر شد.

داشتیم :

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) اصلاحیه
سود هر سهم در گزارش قبل: 304 ریال
سود هر سهم در گزارش جدید: 416 ریال
درصد تغییر: 37% تعدیل مثبت

در نمای تکنیکالی هم مشاهده میشود باز در محدوده حمایتی خوبی قرار گرفته و هر چه گشایش به این محدوده کف کانال نزدیک تر شود بهتر است.

موج B در قالب  مثلث احتمالا در همین محدوده ها به اتمام میرسد و با شکست قطعی سقف در محدوده 270-280 موج C تایید می گردد.

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش