عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالایش نفت اصفهان (شپنا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/09


5468563shepna.jpg

 

شپنا:

پس از بررسی دو سهم شتران و شبندر در بازگشت به گردونه معاملات امروز نوبت به شپنا رسید:

 تعدیل مجدد سود  از 555 ریال  به  600 ریال داشته است.
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)  اصلاحیه
سود هر سهم گزارش قبل: 555 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 600 ریال
درصد تغییر:  8% تعدیل مثبت 

در نمای نموداری تایم فریم روزانه یک WXY در حال شکل گیری است و در حال تکمیل موج صعودی Y از کف کانالیزه معتبر است با حد ضرر کف کانال سهم ارزش بررسی دارد.

دید خرید به سهم در بازه 3 تا 6 ماه قرار گیرد.

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش