عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مس‌ شهيدباهنر(فباهنر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/10


فباهنر:

e91602bfebahonar.jpg

 

بارها فباهنر را به عنوان سهمی با دید میان مدت مورد ارزیابی و بررسی قرار داده ایم:
در چارت روند رشد سهم قابل مشاهده است و گین خوبی نصیب سهامداران صبور خود نموده است:

موج 3 هستیم و این موج هنوز به پایان نرسیده است. اولین مقاومت مهم که برای سهم میتوان در نظر داشت در موج شارپ سوم محدوده 650-700 میباشد که باید دید به سقف چنگال چه واکنشی نشان خواهد داد بعد از اتمام این موج رشد یک اصلاح موقت موج‌ ۴ داریم و سپس ادامه رشد. به روز میشود.
 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش