عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال معادن‌ بافق‌ (كبافق)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/17


کبافق از گروه کانه های فلزی :

کل حرکت سهم را یک ABC در چند سال اخیر مد نظر داریم.

در حال حاضر موج اخر یعنی C هستیم که در حال تکمیل است. انتظار داریم در محدوده سقف قبلی  1700 در کوتاه مدت و میان مدت تر در بازه زمانی اشاره شده در نمودار 2200 تومان شاهد افزایش عرضه در سهم باشیم . البته معلوم نیست ریز موج 5 قابلیت رشد بیشتر داشته باشد یا خیر . فعلا این دو محدوده مد نظر است تا به روز رسانی صورت گیرد.

حمایت خوب این نماد در محدوده 1170 می باشد که حد ضرر محسوب گردد.

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش