عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/05/17


حسینا مستعد رشد در میان مدت- بررسی سومین نماد از گروه حمل ونقل:

پس از حتاید و حکشتی، توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) را بررسی نمودیم:

حرکت اخیر سهم را در قالب  موج ایکس یا بی در نظر گرفتیم  که پس از اصلاح طولانی مدت A یا W از بهمن ماه وارد یک فلت سه تایی شده ایم.

اصلاح ریر موج بی  به پایان رسیده و انتظار داریم از همین کف حمایتی معتبر برگشت قیمتی سهم در قالب زیز موج صعوی اخر 5 تایی شکل بگیرد. واگرایی منفی شکل گرفته در مک دی هیستوگرام سهم را به حمایت خوبی رسانده است.

🔆مقاومت مهم نزدیک:سقف قبلی 890 و در صورت عبور سقف تاریخی 1350-1400 میان مدت مد نظر باشد.
🔆استاپ لاس و حد ضرر :660 -640 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش