عنـوان تحلیل : پیش بینی سود هر سهم زاگرس و بررسی عملکرد شش ماهه 96

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/08/21


کلیات

شرکت پتروشیمی زاگرس در سال 1377 تاسیس گردید و در سال 1390 در فرابورس پذیرفته شد.موضوع فعالیت اصلی شرکت  عبارت است از: راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید،بازاریابی، فروش و صدور محصولات پتروشیمی...

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 3 میلیون ریال بوده است که طی چندین مرحله به مبلغ 2400 میلیارد ریال افزایش یافته است. سهامدار اصلی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با مالکیت 34 درصدی می باشد.

ظرفیت اسمی تولید متانول سه میلیون و سیصد هزار تن می باشد.سهم شرکت در تولید متانول در داخل کشور حدود 65 درصد می باشد. سهم شرکت از تولید جهانی 126 میلیون تنی این محصول در سال گذشته 2.6 درصد بوده است.

محقق شده سال مالی 1395

 شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 3.204 هزار تن و فروش 3.211 هزار تن متانول شده است. میزان فروش متانول صادراتی 3.082 هزار تن و میانگین نرخ فروش صادراتی  9.901 هزار ریال بوده است. مبلغ کل فروش شرکت بر روی این محصول  31.428 میلیارد ریال بوده است. دیگر محصولات شرکت بخار می باشد. کل مبلغ فروش 31.920 میلیارد ریال می باشد. میانگین نرخ تسعیر ارز در سال مالی 95 مبلغ 37.500 ریال و میانگین نرخ فروش متانول صادراتی در این سال مالی 264 دلار بوده است.

اولین بودجه سال مالی 1396

شرکت در اولین بودجه میزان فروش متانول را 3.135 هزار تن فرض نموده است. برنامه شرکت فروش 3000 هزار تن متانول صادراتی به نرخ 10.875 هزار ریال به ازا هر تن می باشد. نرخ تسعیر دلار را 37.500 ریال و نرخ جهانی متانول 290 دلار در نظر گرفته شده است. مبلغ فروش با رشد 7 درصدی 34.225 میلیارد ریال پیش بینی شده است

شرکت در بودجه سال مالی 1396 مبلغ 4060 ریال سود به ازا هر سهم سود پیش بینی کرده است و حاشیه سود ناخالص شرکت 46 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 28 درصد می باشد.

این در حالی است که در سال مالی منتهی به اسفند 95 مبلغ 4037 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 48 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 30 درصد می باشد.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396:

 شرکت در فصل بهار 791.193 تن تولید متانول داشته است و 762.679 تن را با میانگین نرخ فروش 10.763 هزار ریال به فروش رسانده است. مبلغ کل فروش 8.375 میلیارد ریال بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه  24 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 8 درصد، در اردیبهشت ماه 8 درصد و در خرداد ماه 8 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش متانول در سه ماهه نخست امسال تقریبا برابر با نرخ بودجه می باشد.با فرض دلار 37000 ریالی شرکت هر تن متانول را به نرخ 290 دلار به فروش رسانده است. در سه ماهه سال مالی گذشته 883.613 تن تولید و 840.965 تن فروش متانول داشته است. میانگین نرخ فروش متانول 7.840 هزار ریال بوده است. مبلغ فروش کل 6.714 میلیارد ریال و درصد پوشش بودجه 21 درصد بوده است.

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 10 درصد تولید متانول را کاهش داده و مقدار فروش هم کاهش 9 درصدی داشته است اما مبلغ فروش 24 درصد رشد کرده است که به دلیل افزایش نرخ فروش متانول می باشد.

در عملکرد سه ماهه نخست امسال با افزایش 80 درصدی سود خالص، 1103 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است.  سود هر سهم سه ماهه پارسال مبلغ 613 ریال بوده است

عملکرد ششماهه نخست سال مالی 1396:

این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 378 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 11 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1755 میلیارد تومان رسیده که معادل 51 درصد از بودجه می باشد. شرکت در شش ماهه 1538 هزار تن متانول تولید نموده و 1546 هزار تن را به فروش رسانده است. میانگین نرخ فروش در ششماهه 11136 هزار ریال می باشد. از نظر مقداری 54 درصد از مقدار پیش بینی شده را پوشش داده است.

در ششماهه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته مقدار تولید کاهش 8 درصدی و مقدار فروش کاهش 10 درصدی داشته است اما مبلغ فروش 29 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش نرخ دلار و نرخ متانول می باشد. سود هر سهم در شش ماهه با افزایش 233 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 5728 ریال رسیده است. حاشیه سود ناخالص از 40 درصد در ششماهه سال گذشته به 53 درصد در شش ماهه امسال رسیده است.

شرکت پتروشیمی زاگرس بودجه بر اساس عملکرد شش ماه را ارائه نداده است. در نامه ای به سازمان بورس اعلام کرده است که در صورت هر گونه تغییرات با اهمیت در پیش بینی سود هر سهم مراتب به اطلاع سازمان خواهد رسید.

04fc68ez8.png

608de00z9.png

c5f3f14z10.png

0817133z1.png

7bcd696z3.png

ebe2745z4.png

d73c91ez5.png

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1-مقدار تولید و فروش محصولات برابر با بودجه شرکت می باشد. نرخ دلار برای ادامه سال 41000 ریال فرض شده است. برای محاسبه مبلغ فروش صادراتی متانول از نرخ 330 دلار برای ادامه سال استفاده گردید . نرخ فروش بخار هم برای ادامه سال برابر با نرخ عملکرد شش ماهه در نظر گرفته شد. بیش از 75 درصد از بهای تمام شده مربوط به مواد مصرفی می شود. مواد مصرفی شامل اکسیژن و گاز خوراک می باشد . از ضریب مصرف مواد اولیه در سال 95 برای پیش بینی مقدار مصرف گاز مصرفی و خوراک استفاده شد. نرخ گاز خوراک برابر با 9.5 سنت و دلار مبادله ای برای کل سال 35000 ریال در نظر گرفته شد و نرخ اکسیژن با افزایش سه درصدی نسبت به نرخ 95 لحاظ گردید. افزایش دستمزد همانند بودجه 26 درصد فرض گرید. در محاسبه سربار نیز حقوق و دستمزد 26 درصد افزایش یافت. یک درصد عوارض آلایندگی با توجه به مفروضات مبلغ فروش تغییر یافت.در محاسبه هزینه عمومی اداری و فروش، هزینه حمل برای صادرات متانول 40 دلار در نظر گرفته شد. سایر موارد برابر با بودجه اعلامی شرکت در نظر گرفته شد.

dc03d94z6.png

e9866e15.png

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش