عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن آوران(شفن) و شرکت پتروشیمی زاگرس(زاگرس)بر اساس عملکرد هشت ماهه و پیش بینی سود هر سهم 96

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/09/25


عملکرد آبان ماه شفن

 • شفن گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 137 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 12 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 751 میلیارد تومان رسیده (معادل 67 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 374 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
 • شفن در هشت ماهه امسال 577 هزار تن متانول تولید و 553 هزار تن را به فروش رسانده است. میانگین نرخ فروش هر تن متانول تا کنون 11539 هزار ریال می باشد. نرخ فروش در آبان ماه با افت 4 درصدی نسبت به مهرماه به 14102 هزار ریال به ازا هر تن رسید.
 • مقدار فروش متانول پیش بینی شده در بودجه 865 هزار تن می باشد و شرکت توانسته 64 درصد از مقدار بودجه را به فروش برساند.در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مقدار تولید متانول 6 درصد کاهش داشته است اما مقدار فروش بدون تغییر می باشد. مجموع مبلغ فروش افزایش 45 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.

90a108aش1.jpg

de2ecccش2.jpg

fbbfd4bش3.jpg

​بودجه سال مالی 1396 شفن

 • شفن در بودجه مقدار فروش 865 هزار تن را پیش بینی نموده است. برنامه شرکت فروش 17 درصد از مقدار متانول در داخل و 83 درصد صادراتی است. در مورد اسید استیک پیش بینی شرکت فروش 70 هزار تن در داخل و 30 هزار تن صادراتی می باشد. نرخ متانول را 310 دلار و نرخ اسید استیک 370 دلار و نرخ تسعیر دلار 38500 ریال در نظر گرفته است.  نرخ حمل هر تن محصول صادراتی 35 دلار فرض شده است. نرخ خوراک مصرفی 9.3 سنت و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 3497 ریال در نظر گرفته است. سود هر سهم پیش بینی شده در بودجه 4494 ریال می باشد.

پیش بینی سود هر سهم شفن

 • با فرض میانگین نرخ دلار 43000 ریالی و متانول 350 دلاری برای 4 ماهه باقی مانده و نرخ دلار مبادله ای 35800 ریالی و نرخ خوراک 10 سنتی برای شش ماهه دوم سال سود به ازا هر سهم 5745 ریال پیش بینی می شود. با افزایش نرخ متانول تا محدوده 400 دلار شفن توانایی افزایش سود تا 6500 ریال را خواهد داشت.

 

e7e675dش4.png

تحلیل حساسیت سود هر سهم شفن نسبت به تغییرات نرخ دلار و متانول

669a4c3zz.png

 

عملکرد آبان ماه زاگرس

 • شرکت زاگرس با نماد زاگرس گزارش عملکرد آبان ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 298 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 8 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 2387 میلیارد تومان رسیده (معادل 64 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 1319 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 3192 میلیارد تومان بوده است .""
 • زاگرس در هشت ماهه توانسته 1986 هزار تن متانول را به فروش برساند و 66 درصد از مقدار پیش بینی شده در بودجه را به فروش برساند. نرخ فروش در آبان ماه 13877 هزار ریال بوده است که با فرض دلار 40930 ریالی هر تن متانول را 339 دلار به فروش رسانده است.
 • در مقایسه با هشت ماهه سال گذشته مقدار تولید متانول 5 درصد کاهش مقدار فروش متانول 10 درصد کاهش و مبلغ فروش آن افزایش 31 درصدی داشته است.

679e6e1ز1.png

4c69580ز2.png

c5c56f4ز3.png

​بودجه سال مالی 1396 زاگرس

 • زاگرس در بودجه مقدار فروش 3 میلیون تن متانول را پیش بینی کرده است. میانگین نرخ فروش متانول در هشت ماهه 307 دلار و نرخ تبدیل دلار 38900 ریال بوده است. شرکت برای 4 ماهه باقی مانده نرخ تبدیل دلار را 40000 ریال و نرخ متانول را 330 دلار لحاظ نموده است. همچنین سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی از 120 میلیارد ریال در اولین بودجه به 650 میلیارد ریال در بودجه جدید افزایش یافته است که ناشی از سود سپرده بانکی می باشد. نرخ خوراک برای 6 ماهه اول سال بر اساس نرخ های واقعی و برای 6 ماهه دوم 10 سنت و دلار مبادله ای 35500 ریال به علاوه هزینه های انتقال جمعا 3650 ریال در نظر گرفته شده است.  سود هر سهم در بودجه مبلغ 5720 ریال به ازا هر سهم می باشد

​پیش بینی سود هر سهم زاگرس

با فرض میانگین نرخ دلار 43000 ریالی و متانول 350 دلاری برای 4 ماهه باقی مانده و نرخ دلار مبادله ای 35800 ریالی و نرخ خوراک 10 سنتی برای شش ماهه دوم سال سود به ازا هر سهم 6437 ریال پیش بینی می شود. در صورت افزایش بیشتر نرخ متانول تا محدوده 400 دلار و افزایش نرخ دلار زاگرس توانایی افزایش سود هر سهم تا حداقل 7500 ریال را دارد  

2c25803ز4.png

تحلیل حساسیت سود هر سهم زاگرس نسبت به تغییرات نرخ دلار و متانول

befa63fz1.png

 

در جدول زیر نرخ فروش ریالی و دلاری هر تن متانول برای دو شرکت پتروشیمی زاگرس و فن آوران به تفکیک ماهانه آورده شده است.

24f6c7d45.png

 

زهرا صداقت 

واحد سرمایه گذاری و آموزش