عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (وصندوق) بر اساس عملکرد شش ماه و پیش بینی سود سال 1396 و 1397

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/10/05


پرتفوی بورسی و پرتفوی غیر بورسی شرکت وصندوق در جداول زیر نشان داده شده است. برای محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت از آخرین گزارش ماهانه مربوط به 30 آذر ماه 1396 استفاده شده است.پرتفوی بورسی و پرتفوی غیر بورسی شرکت وصندوق در جداول زیر نشان داده شده است. برای محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت از آخرین گزارش ماهانه مربوط به 30 آذر ماه 1396 استفاده شده است.

4d2b407vasandogh1961005.jpg

94e78dfvasandogh2961005.jpg

همانطور که مشاهده میکنید عمده ارزش خالص دارایی ها مربوط به پرتفوی بورسی شرکت است که بیش از 68 درصد دارایی ها را شامل می شود. در نمودار زیر ترکیب سهام پرتفوی بورسی شرکت نشان داده شده است.

fef7442vasandogh6961005.jpg

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است پتروشیمی جم، پتروشیمی فن آوران و پالایش نفت اصفهان بیشترین سهم را در پرتفوی شرکت دارا می باشند. 

3162405vasandogh3961005.jpg

خالص ارزش دارایی ها به ازای هرسهم با استفاده از آخرین صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 96 و حقوق صاحبان سهام آن محاسبه شده است. با توجه به محاسبات انجام شده ملاحظه می کنید که سهم در محدوده 56 درصد NAV خود معامله می شود.

صورت سود و زیان

505eaa1vasandogh4961005.jpg

صورت سود و زیان وصندوق در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می شود شرکت در سال مالی گذشته 299 ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخته است و پیش بینی امسال خود را با کاهش جزیی 291 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است. لازم به ذکر است که شرکت در شش ماهه ابتدایی سال جاری موفق به پوشش 35 درصدی بودجه خود شده است. با توجه به اینکه سال مالی شرکت اسفندماه می باشد به جز سود شرکتهای پتروشیمی جم و نفت ایرانول سود سال مالی گذشته شرکتهای دیگر برای سال 96 وصندوق لحاظ میگردد. 

bb5dd80vasandogh5961005.jpg

*با توجه به سودهای کارشناسی می توان انتظار داشت سود هرسهم وصندوق در سال جاری تا 33 تومان افزایش داشته باشد.

*با توجه به انتظار بهبود وضعیت شرکتهای پتروشیمی شفن ، شخارک و شپنا در سال جاری و انتظار تعدیل مثبت برآورد کارشناسی برای شرکتها در نظر گرفته شده است و انتظار میرود سود هر سهم در سال آینده تا 40 تومان افزایش یابد.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش