عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد 9 ماهه شرکتهای فعال در صنعت فولاد (ارفع،کاوه)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/10/05


 

عملکرد آذر ماه ارفع

  • شرکت فولاد ارفع با نماد #ارفع گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 111 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.شرکت برای اینکه بتواند مبلغ فروش بودجه خود را پوشش دهد در سه ماهه باقیمانده به طور متوسط در هر ماه باید تقریبا مبلغ 153 میلیارد تومان فروش داشته باشد.
  • به لحاظ مقدار فروش شرکت موفق به پوشش 7 درصدی بودجه مقداری خود و به طور کلی در نه ماهه نخست سال شرکت 65 درصد از بودجه مقداری خود را محقق کرده است. شرکت برای اینکه بتواند بودجه مقداری خود را پوشش دهد باید در سه ماهه باقیمانده به طور میانگین در هر ماه 93 هزار تن (معادل11.7%) بفروش برساند.
  • نرخ فروش شمش شرکت در آذر ماه با افزایش روبه رو شده است به گونه ای که در آذر ماه نرخ فروش شمش از 1790 تومان به ازای هر کیلوگرم به 1823 تومان رسیده است.
  • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 781 میلیارد تومان رسیده (معادل 63 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 459 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 902 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 1239 میلیارد تومان می باشد .

c1aeb58ارفع1.jpg

8a4f7bfارفع2.jpg

b0b0225ارفع3.jpg

 

گزارش عملکرد آذر ماه کاوه

  • شرکت فولاد کاوه کیش با نماد #کاوه گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 176 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 11 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
  • به لحاظ مقدار فروش شرکت نسبت ماه های مهر و آبان اندکی بهتر عمل کرده است به گونه ای که در آذر ماه 8 درصد از بودجه مقداری خود را پوشش داده است. در مجموع تا اینجای کار شرکت 66 درصد از مقدار فروش بودجه ای خود را محقق کرده است.
  • نرخ فروش شمش بیلت داخلی شرکت در آذر ماه، افزایش 9 درصدی نسبت به آبان داشته است اما نرخ شمش بیلت داخلی در همین مدت با کاهش 6 درصدی روبه رو شده است.
  • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1106 میلیارد تومان رسیده (معادل 66 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 562 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 891 میلیارد تومان بوده است.

b5a65c6کاوه1.jpg

 

نسرین اسکندری 

واحد سرمایه گذاری و آموزش