عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد نه ماهه شرکت های پتروشیمی شخارک و خراسان و شفن

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/10/05


شفن

شفن گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 91 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 8 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 842 میلیارد تومان رسیده (معادل 75 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 283 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 922 میلیارد تومان بوده است .""

شفن از ابتدای سال تا کنون  توانسته 601 هزار تن متانول را به فروش برساند که معادل 69 درصد از مقدار بودجه می باشد. نرخ فروش هر تن متانول در آذر ماه با افزایش 14 درصدی نسبت به ماه قبل به 16.028 هزار ریال رسیده است و با فرض دلار 41950 ریالی برای آذر ماه هر تن متانول را 382 دلار به فروش رسانده است. نرخ فروش اسید استیک هم افزایش 8 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است.

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مقدارتولید و فروش کاهش 10 درصدی و مبلغ فروش افزایش 33 درصدی داشته است.

جهت مشاهده آخرین پیش بینی سود هر سهم پتروشیمی فن آوران به اینجا مراجعه نمایید.

 

80c6b0dر1.jpg

86f107cر2.jpg

aef5f62ر3.jpg

شخارک

شخارک گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 205 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 15 درصد از بودجه کل شرکت) شده است. همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1176 میلیارد تومان رسیده (معادل 84 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 229 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 1137 میلیارد تومان بوده است . شخارک در 9 ماهه امسال توانسته 508 هزار تن متانول و 120 هزار تن بوتان را به فروش برساند و به ترتیب 86 و 83 درصد از مقدار پیش بینی شده را پوشش دهد.  مقدار فروش پروپان و پنتان به ترتیب 87 هزار تن و 79 هزار تن بوده است که 88 و 79 درصد از مقدار پیش بینی شده در بودجه می باشند.نرخ فروش هر تن متانول در آذر ماه در مقایسه با ماه گذشته افزایش 24 درصدی داشته است و به 17632 هزار ریال در هر تن رسیده است. نرخ فروش هر تن بوتان کاهش اندک 2 درصدی در مقایسه با آبان ماه داشته است.

جهت مشاهده آخرین پیش بینی سود هر سهم پتروشیمی خارک به اینجا مراجعه نمایید.

474d72aذ4.jpg

4b94ec9ذ5.jpg

44ee5f7ذ6.jpg

خراسان

خراسان گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 41 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 8 درصد از بودجه کل شرکت) شده است. همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 381 میلیارد تومان رسیده (معادل 75 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 126 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 434 میلیارد تومان بوده است مقدار فروش اوره در بودجه 507 هزار تن می باشد و خراسان در 9 ماهه توانسته 375 هزار تن معادل 74 درصد از مقدار پیش بینی شده را به فروش برساند. نرخ فروش در اذر ماه در مقایسه با ماه قبل رشد 9 درصدی داشته است.

جهت مشاهده آخرین پیش بینی سود هر سهم پتروشیمی خراسان به اینجا مراجعه نمایید.

7931b0aذ7.jpg

a7e3cf2ذ8.jpg

c5466ddذ9.jpg

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش