عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد 9 ماهه شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی (خودرو،خپارس و خاور)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/10/05


گزارش آذر ماه خودرو

 

  • شرکت ایران خودرو با نماد #خودرو گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 2076 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 8 درصد از بودجه کل فروش شرکت )شده است. (بدون در نظر گرفتن فروش قطعات)
  • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 15840 میلیارد تومان رسیده (بدون در نظر گرفتن فروش قطعات) 
  • مبلغ فروش آذر ماه نسبت به ماه گذشته رشد 3 درصدی داشته است اما مقدار فروش شرکت در این ماه نسبت به آبان ماه تقریبا بدون تغییر بوده است.
  • شایان ذکر است، گزارش عملکرد آذر ماه ایران خودرو (در مجموع عملکرد نه ماه آن) بدون درنظر گرفتن فروش قطعات می باشد. لازم به توضیح است که ایران خودرو در شش ماهه اول امسال موفق به فروش بیش از 3800 میلیارد تومان انواع قطعات شده است و اگر فرض کنیم در سه ماه سوم نیز فروش قطعات همین روند را داشته باشد(یعنی فروش حدود 1900 میلیارد تومان قطعات ) مجموع مبلغ فروش ایران خودرو تا پایان اذر ماه بیش از 21500 میلیارد تومان بوده است.( محقق سازی بیش از 85 درصد از بودجه)

 

d9f134211.jpg

7dd624012.jpg85

 

گزارش آذر ماه خپارس

  • شرکت پارس خودرو با نماد #خپارس گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 649 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 11 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
  • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 4518 میلیارد تومان رسیده (معادل 73 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 1651 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 4334 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 6168 میلیارد تومان می باشد.
  • شرکت در آذر ماه نسبت به ماه قبل از نظر مقدار و مبلغ فروش با یک کاهش حدودا 5 درصدی همراه بوده است. اما نرخ فروش برخی از محصولات شرکت با رشد کمی همراه بوده است.میانگین نرخ فروش محصولات گروه رنو و برلیانس به ترتیب با رشد 3 و 2 درصدی نسبت به آبان ماه همراه بوده اند. همچنین قیمت وانت ریچ نیز رشد تقریبا 1 درصدی را در این ماه تجربه کرده است.

 

74d561a12-1.jpg

 

92a6cf812-2.jpg

 

گزارش آذر ماه خاور

 

  • شرکت ایران خودرو دیزل با نماد #خاور گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 39 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 4 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
  • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 289 میلیارد تومان رسیده (معادل 30 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 673 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 759 میلیارد تومان بوده است .
  • شرکت در آذر ماه از منظر مبلغ فروش ، با رشد 43 درصدی نسبت به آبان ماه همراه بوده است. همچنین از نظر مقداری نیز رشد 25 درصدی را تجربه کرده است.

 

 

b1e51fa13-1.jpg

 

5863f1713-2.jpg

بهاره حیدری مقدم

گروه سرمایه گذاری و آموزش