عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد نه ماهه شرکتهای فاسمین و کاما

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/10/06


کاما

کاما گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 9 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 7 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 110 میلیارد تومان رسیده (معادل 83 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 22 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 134 میلیارد تومان بوده است .""

کاما از ابتدای سال تا کنون توانسته 10 هزار تن کنسانتره سولفور روی، 5648 تن کنسانتره سولفور سرب، 17630 تن کربنات روی و 1977 تن شمش روی را به فروش برساند. میزان پوشش مقداری هر یک از محصولات به ترتیب 87 درصد، 81، 123 و 49 درصد می باشد.نرخ فروش در آذر ماه نسبت به مهر ماه افزایش 16 درصدی داشته است و با فرض میانگین دلار 41900 ریالی هر تن شمش روی را 3200 دلار به فروش رسانده است.

c7128a9ن1.jpg

02b6486ن2.jpg 

e83d485ن3.jpg

فاسمین

فاسمین گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 96 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 22 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 375 میلیارد تومان رسیده (معادل 87 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 54 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 299 میلیارد تومان بوده است

5e8d35e1k.png

 

4ab0fcb2k.jpg

392da023k.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش