عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد 9 ماهه شرکتهای کچاد و کگل

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/10/09


 

عملکرد آذر ماه کگل

کگل گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 512 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 13 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

در اذر ماه شرکت به لحاظ مقداری 10 از بودجه خود را محقق کرده است و در مجموع در نه ماهه نخست سال شرکت موفق به پوشش 84 درصدی از مقدار فروش خود شده است.

به لحاظ مبلغ فروش مهمترین محصول شرکت، گندله می باشد. در آذر ماه نرخ فروش این محصول با افزایش چشمگیری روبه رو شده است به گونه ای که به ازای هر تن از 333 هزار تومان به 412 هزار تومان رسیده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 3528 میلیارد تومان رسیده (معادل 89 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 452 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 3052 میلیارد تومان بوده است.

4282c29کگل1.jpg

f716191کگل2.jpg

4cdad11کگل3.jpg

 

عملکرد آذر ماه کچاد

شرکت معدنی چادرملو با نماد #کچاد گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 325 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 11 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

به لحاظ مقداری نیز شرکت در آذر ماه موفق به پوشش 9 درصدی بودجه خود شده است و در مجموع شرکت در نه ماهه ابتدایی سال 76 درصد از بودجه مقداری خود را محقق کرده است.

به لحاظ مبلغ فروش مهمترین محصولات شرکت را کنسانتره آهن(خشک) و گندله می باشد. نرخ فروش این دو محصول در آذر ماه افزایشی بوده است به گونه ای که نرخ فروش هر تن گندله در آذر ماه از 333 هزار تومان به 409 هزار تومان و نرخ فروش هر تن کنسانتره آهن (خشک) از 214 هزار تومان یه 265 هزار تومان رسیده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 2125 میلیارد تومان رسیده (معادل 73 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 785 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 2096 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 2909 میلیارد تومان می باشد.

5e94b55کچاد1.jpg

b9afe84کچاد2.jpg

42d322cکچاد3.jpg

 

نسرین اسکندری 

واحد سرمایه گذاری و آموزش