عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت صنعتی گل گهر(کگل) و بررسی عملکرد 9 ماهه شرکت

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/10/13


1-کلیاتی درباره شرکت:

1-1-تاریخچه:

شرکت سنگ آهن گل گهر در تاریخ 1370/12/15 تحت شماره 409 و با سرمایه 100 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای شهرستان سیرجان به ثبت رسیده است. پروانه بهره بردای اولیه از معدن در تاریخ 1372/05/17 بمدت 10 سال صادر شده بود که مجددا در تاریخ 1385/11/21 بمدت 25 سال دیگر از تاریخ 1382/05/16 تا 1407/05/17 بنام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تمدید گردیده است.

نام شرکت در سال 1370 از طرح گل گهر به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با مشارگت بانک سپه و در سال 1375 به شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی خاص) تغییر یافته استو در سال 1382 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و د تاریخ 1383/06/08 سهام ان در بازار بورس اوراق بهادار عرضه گردید. نام شرکت دز سال 1390 از سنگ اهن گل گهر به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تغییر یافت.

2-سهامداران:

 

4f62cd9کگل1.jpg

3-آمار تولید:

تولیدات شرکت شامل کنسانتره سنگ آهن و گندله می باشد. بیشترین میزان تولید شرکت از لحاظ مقداری کنسانتره آهن است که حدود 59 درصد کل تولید شرکت را شامل می شود.

در نمودار ذیل حجم تولیدات شرکت در چند سال اخیر نمایش داده شده است.

41ae1cbکگل2.jpg

شرکت برای سال مالی منتهی به 96/12/29 تولید 23.400.000 تن محصول پیش بینی کرده است که در نه ماهه نخست سال موفق به پوشش 86 درصدی میزان تولیدات خود شده است.

5-آمار مقدار فروش:

شرکت در جدیدترین بودجه خود برای سال مالی جاری میزان 13.550.000  تن فروش محصولات پیش بینی کرده است که نسبت به گزارش قبلی خود افزایش 23 درصدی را داشته است و نسبت به سال مالی 95 با افزایش 5 درصدی همراه بوده است.

شرکت محصولات خود را هم در بازار داخلی و هم در بازارهای خارجی به فروش می رساند به گونه ای که در در سال 95 مقدار فروش داخلی 77% و فروش صادراتی 23 درصد بوده است. مشتریان داخلی اصلی شرکت صنعتی گل گهر عبارتند از: شرکت فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد خراسان، فولاد خوزستان و شرکت جهان فولاد سیرجان می باشد.

در نمودارهای روند مقدار فروش شرکت و همچنین درصد پوشش مقدار فروش در سنوات اخیر نشان داده شده است.

0b6e23fکگل3.jpg

4298721کگل4.jpg

درصد پوشش شرکت در 6 ماهه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال های گذشته بیشترین مقدار بوده است. شرکت در سه ماهه مهر، آبان و آذر به لحاظ فروش محصولات بهتر عمل کرده است به گونه ای که در این سه ماه موفق به پوشش 31 درصدی از مقدار فروش خود شده است. در نهایت شرکت در 9 ماهه نخست سال موفق به پوشش 84 درصدی بودجه مقداری خود شده است.

در نمودار ذیل عملکرد شرکت در 9 ماهه نخست سال نشان داده شده است.

61a3d0eکگل5.jpg

6-آمار مبلغ فروش:

شرکت درآخرین بودجه سال مالی 96 خود مبلغ 39.800.428 میلیون ریال فروش پیش بینی کرده است که نسبت به گزارش قبلی خود 18 درصد رشد را نشان می دهد.علت این رشد مربوط به افزایش نرخ فروش محصولات شرکت می شود. همچنین شرکت در نه ماهه منتهی به 95/09/30 توانسته است 89 درصد از میزان فروش خود را پوشش دهد.

در نمودارهای زیر روند مبلغ فروش و درصد پوشش فروش در سه ماهه های مختلف در چند سال اخیر نشان داده شده است.

2875ac3کگل6.jpg

deb5f1eکگل7.jpg

درصد پوشش مقدار فروش شرکت در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با دوره مشابه سنوات گذشته بهتر بوده است و با مقایسه مقدار فروش در 6 ماهه نخست سال می توان بیان کرد که شرکت بیشتر از 9 ماهه پارسال و تقریبا به اندازه مقدار فروش کل سال 94 فروش داشته است. که این خود نشان دهنده وضعیت بسیار مناسب شرکت در سال جاری می باشد.

وضعیت عملکرد شرکت در نه ماهه نخست سال به صورت ذیل بوده است:

402cd9aکگل8.jpg

7-نرخ فروش محصولات:

روند نرخ فروش کنسانتره سنگ آهن و گندله شرکت در سنوات گذشته به صورت ذیل بوده است:

fd03ae2کگل9.jpg

 نرخ فروش کنسانتره سنگ اهن و گندله شرکت در نه ماهه نخست سال مالی جاری نیز به صورت زیر است:

c4a6b06کگل10.jpg

8-بهای تمام شده:

مواد اولیه شرکت سنگ آهن خام مگنتی می باشد. شرکت مواد اولیه مصرفی خود را به صورت 100 درصد از بازار داخلی تامین می کند.

شرکت در آخرین بودجه سال جاری بهای تمام شده ای معادل 22.778.254 میلیون ریال برآورد کرده است که نسبت به پیش بینی قبلی خود افزایش 21.5 درصدی را نشان می دهد. همچنین شرکت در شش ماهه جاری 55 درصد از مبلغ برآوردی بهای تمام شده خود را ایجاد کرده است.

در نمودار زیر روند حاشیه سود ناخالص شرکت نشان داده شده است.

3611c58کگل11.jpg

براساس آخرین اطلاعات ارائه شده توسط شرکت، حاشیه سود ناخالص شرکت در سه ماهه اول سال جاری 45 درصد و در سه ماهه دوم 39 درصد بوده است و برای باقی مانده سال 44 درصد در بودجه درنظر گرفته شده است.

8- صورت سود و زیان:

c749985کگل12.jpg

شرکت برای سال مالی منتهی به 96/12/29 به ازای هر سهم  474  ریال سود پیش بینی کرده است که نسبت به گزارش قبلی رشد 20 درصدی را نشان می دهد. همچنین شرکت در شش ماهه نخست سال  49 درصد از سود خالص برآوردی خود را پوشش داده است.

مفروضات در نظر گرفته شده جهت پیش بینی سال 96:

1.فروش:

جهت پیش بینی فروش در تحلیل حاضر مفروضات زیر در نظر گرفته شده است.

1-مقدار فروش: با توجه به پوشش شرکت در 9 ماهه نخست سال مقدار فروش کنسانتره آهن خشک 2.275.619؛ گندله داخلی 10.000.000 ؛  کنسانتره صادراتی 2.234.164 و گندله صادراتی 107.399 تن برآورد شده است.

2-نرخ فروش محصولات: باتوجه به رابطه نرخ فروش محصولات شرکت با قیمت شمش فولاد خوزستان در این تحلیل ابتدا به برآورد نرخ شمش فخوز پرداخته شده است و سپس با توجه به روابط موجود نرخ فروش محصولات کگل برآورد شده است.

بنابراین در این تحلیل نرخ شمش فولاد خوزستان در سه سناریو برآورد شده است که در این سناریوها نرخ شمش به ترتیب، 19.128، 19.767 و 20.534 ریال به ازای هر کیلو گرم برای ادامه سال براورد شده است.

نرخ فروش کنسانتره آهن خشک 12 درصد نرخ فروش شمش فخوز؛ نرخ فروش گندله 21 درصد و نرخ فروش سنگ آهن صادراتی به ترتیب 61، 70 و 75 دلار در هر تن  با دلار 4300 تومانی برای سه ماهه باقیمانده سال براورد شده است.

با توجه به مفروضات فوق نرخ محصولات با توجه به سناریوهای مختلف به صورت جدول زیر می باشد:

105adeeکگل13.jpg

مبلغ فروش گندله صادراتی در هر سه سناریو برابر مبلغ فروش در 9 ماهه نخست سال برآورد شده است.

بنابراین در سناریوهای مختلف مبلغ فروش به صورت زیر برآورد شده است:

245f720کگل14.jpg

2.بهای تمام شده:

مواد اولیه شرکت سنگ آهن مگنتی می باشد. نسبت نرخ خرید سنگ آهن خام به شمش فخوز برابر 2.7 درصد در نظر گرفته شده است.

همچنین در این تحلیل مقدار مصرف سنگ آهن خام 20.839.151 تن برآورد شده است.

یکی دیگر از آیتم های مهم بهای تمام شده شرکت گل گهر، سربار ساخت این شرکت می باشد. سربار ساخت شامل آیتم های چون حقوق و مزایا، استهلاک، هزینه انرژی،مواد،سایر هزینه ها و هزینه حق انتفاع است که مهمترین آنها هزینه حق انتفاع بهره برداری از معادن است. هزینه حق انتفاع به این صورت محاسبه می شود:

16.5 درصد مبلغ فروش کنسانتره آهن، 20 درصد مبلغ فروش سنگ آهن دانه بندی شده و 13 درصد مبلغ فروش کنسانتره مصرفی برای محصول گندله. در پیش بینی حاضر نیز برای پیش بینی هزینه حق انتفاع در هر سه سناریو برآوردی از ضرایب فوق استفاده شده است. بنابراین هزینه حق انتفاع در سناریو اول برابر 1.103.003، در سناریو دوم 1.118.356 و در سناریو سوم 1.131.299 میلیون ریال برآورد شده است.

هزینه سربار به غیر از هزینه حق انتفاع برای شش ماهه دوم به ازای هر واحد فروش مبلغ 995.986 و هزینه دستمزد مستقیم نیز صفر در نظر گرفته شده است.

3.  هزینه های عمومی،اداری و فروش نیز به ازای هر واحد فروش 158.518 ریال در نظر گرفته شده است.

4. سایر آیتم های صورت سود و زیان مانند بودجه در نظر گرفته شده است.

c0944d2کگل15.jpg

با توجه به مفروضات یاد شده سود هر سهم شرکت بین 61 تا 64 تومان برآورد می شود.

 

نسرین اسکندری

واحد سرمایه گذاری و آموزش