عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) بر اساس عملکرد شش ماهه و پیش بینی سود سال 1396

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/10/25


برآورد خالص ارزش دارایی ها و سود هر سهم نماد وبانک در سال 1396

پرتفوی بورسی و پرتفوی غیر بورسی شرکت وبانک در جداول زیر نشان داده شده است. برای محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت از آخرین گزارش ماهانه مربوط به 30 آذر ماه 1396 استفاده شده است.

f649b72vabank961025.jpg

37d638bvabank2961025.jpg

 

همانطور که مشاهده میکنید عمده ارزش خالص دارایی ها مربوط به پرتفوی بورسی شرکت است که بیش از 72 درصد دارایی ها را شامل می شود. در نمودار زیر ترکیب سهام پرتفوی بورسی شرکت نشان داده شده است.

8e8a34avabank3961025.jpg

 

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است پتروشیمی اراک، ایران ترانسفو و توسعه صنایع بهشهر بیشترین سهم را در پرتفوی شرکت دارا می باشند.

aafc662vabank4961025.jpg

خالص ارزش دارایی ها به ازای هرسهم با استفاده از آخرین صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 96 و حقوق صاحبان سهام آن محاسبه شده است. با توجه به محاسبات انجام شده ملاحظه می کنید که سهم در محدوده 73 درصد NAV خود معامله می شود.

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید شرکت در سه ماهه مهر، آبان و آذر موفق به شناسایی 11 میلیارد تومان سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها شده است.

صورت سود و زیان

3bf7339vabank5961025.jpg

صورت سود و زیان وبانک در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می شود شرکت در سال مالی گذشته 583 ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخته است و پیش بینی امسال خود را با کاهش ده درصدی 524 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است. لازم به ذکر است که شرکت در شش ماهه ابتدایی سال جاری موفق به پوشش 26 درصدی بودجه خود شده است. 56 ریال در سه ماه ابتدایی و 81 ریال در سه ماهه دوم محقق ساخته است.

381248dvabank6961025.jpg

در جدول بالا مفروضات شرکت برای سود حاصل از شرکتها نشان داده شده است.

لازم به ذکر است که شرکت در سال مالی 1396 سود 250 میلیارد تومانی از فروش سرمایه گذاریها پیش بینی کرده است که تا انتهای آذرماه توانسته 118 میلیارد تومان از آن را محقق سازد.

*با توجه به سودهای کارشناسی می توان انتظار داشت سود هرسهم وبانک در سال جاری تا 58 تومان افزایش داشته باشد.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش