عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خارک(شخارک)بر اساس عملکرد ده ماهه و پیش بینی سود هر سهم 96

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/11/03


 کلیات

شرکت پتروشیمی خارک در سال 1346 تاسیس گردید و در تاریخ 26/10/77 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.مجتمع تولیدی آن در جزیره خارک واقع شده است. سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 900 میلیون ریال بوده و طی مراحل مختلف به 2000 میلیارد ریال رسیده است. سهامدار اصلی آن شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا با مالکیت 621 میلیون سهم و درصد مالکیت 31 درصدی می باشد.

موضوع فعالیت شرکت شامل احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی،فروش و صدور انواع مختلف محصولات پتروشیمی مانند گوگرد، بوتان،پروپان، پنتان و مواد نفتی سنگینتر، متانول و هر نوع مواد حلقوی نفتی یا خطی یا هر نوع ماده شیمیایی مشابه می باشد.

محقق شده سال مالی 1395

شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 677 هزار تن و فروش 663 هزار تن متانول شده است. کل فروش متانول صادراتی و میانگین نرخ فروش 9.738 هزار ریال بوده است. مبلغ کل فروش شرکت بر روی این محصول  6.456 میلیارد ریال بوده است. دیگر محصولات شرکت پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد می باشد. کل مبلغ فروش 11.368 میلیارد ریال می باشد. میانگین نرخ تسعیر ارز در سال مالی 95 مبلغ 36.540 ریال و میانگین نرخ فروش متانول صادراتی در این سال مالی 266 دلار بوده است.

 

اولین بودجه سال مالی 1396

شرکت در اولین بودجه میزان فروش متانول را 640 هزار تن فرض نموده است. برنامه شرکت فروش این میزان متانول به نرخ 11.250 هزار ریال به ازا هر تن می باشد. نرخ تسعیر دلار را 37.500 ریال و نرخ جهانی متانول 300 دلار در نظر گرفته شده است. مبلغ فروش با رشد 7 درصدی 32.611 میلیارد ریال پیش بینی شده است. شرکت در بودجه بر اساس عملکرد سه ماهه هیچ تغییری در فروش و بهای تمام شده و سایر آیتم ها نداشته است. سود هر سهم 2301 ریال پیش بینی شده بود.

 

آخرین بودجه 96

شرکت در آخرین بودجه اعلامی سود هر سهم را 3488 ریال اعلام نموده است و دیلیل افزایش سود هرسهم نسبت به پیش بینی قبلی، افزایش میانگین نرخ فروش محصولات در 9 ماهه و پیش بینی نرخ فروش محصولات در سه ماهه باقی مانده می باشد. نرخ فروش محصولات جهت سه ماهه آخر سال به ترتیب گروگرد 115، پروپان 430، بوتان 460، نفتا 450 و متانول 330 دلار در نظر گرفته شده است حال آنکه میانگین نرخ فروش واقعی 9 ماهه به ترتیب گوگرد 113، پروپان 429، بوتان 457، نفتا 454 و متانول 311 دلار بوده است.

نرخ تسعیر ارز برای سه ماهه آخر سال 40000 ریال در نظر گرفته شده است.مقدار فروش متانول به علت تعمیرات اساسی کلی کمی کاهش یافته است و از 640 هزار تن در اولین بودجه به 590 هزار تن رسیده است.

 

c2cedc38.png

 

2db4ccf7.png

 

5f340b2شخارک4.png

 

c3cdd5eشخارک5.png

 

 

عملکرد ده ماهه سال مالی 96

 

  • شخارک گزارش عملکرد دی ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 181 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 13 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

 

  • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1357 میلیارد تومان رسیده (معادل 97 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 48 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 1137 میلیارد تومان بوده است .""

 

  • شخارک از ابتدای سال تا کنون توانسته 574 هزار تن متانول را به فروش برساند. مقدار فروش متانول پیش بینی شده در بودجه 590 هزار تن می باشد. همچنین در 10 ماهه امسال 138 هزار تن بوتان را به فروش رسانده است که معادل 96 درصد از مقدار بودجه می باشد. 

 

  • نرخ فروش هر تن متانول در دی ماه با افزایش 7 درصدی نسبت به آذر ماه به 18783 هزار ریال رسیده است. نرخ فروش هر تن بوتان و پروپان هم نسبت به ماه قبل افزایش 4 درصدی داشته اند. با فرض دلار 43350 ریالی برای دی ماه شخارک هر تن متانول را به نرخ 433 دلار به فروش رسانده است.

 

133bf4d10.jpg

 

0cbbb3411.jpg

06284f912.jpg

 

c018c5a9.png

 

پیش بینی سود هر سهم

  • در پیش بینی مبلغ فروش امسال برای 2 ماهه باقی مانده نرخ دلار ازاد 47000 ریال متانول 420 دلار پروپان 556 دلار بوتان 544 دلار پنتان 558 دلار و گوگرد 115 دلار فرض گردید. برای نرخ فروش پنتان بوتان و پروپان از میانگین دلاری سه ماهه اخیر استفاده گردید. نرخ دلاری گوگرد با توجه به مبلغ ناچیز فروش برابر با بودجه فرض گردید.

 

  • نرخ خوراک برای شش ماهه دوم برابر با 12 سنت و نرخ دلار مبادله ای برای شش ماهه دوم  36500 ریال فرض گردید

 

  • با مفروضات مذکور سود هر سهم 3877 ریال برآورد گردید.

 

  • مقدار فروش متانول در بودجه 590 هزار تن پیش بینی شده مقدار فروش 9ماهه امسال 509 هزار تن بوده است.شخارک در سال گذشته 663 هزار تن فروش متانول داشته و در 9 ماهه سال گذشته 535 هزار تن متانول را فروخته است در صورتی که درصد پوشش سال گذشته را به امسال تعمیم بدهیم و با توجه به مقدار تولید و فروش در سالهای گذشته، در صورتی که مقدار فروش امسال را 630 هزار تن فرض نماییم شخارک می تواند تا 4154 ریال هم سود بسازد.

 

ee4ab5ab4.png

در جداول زیر سود هر سهم نسبت مقادیر مختلف نرخ متانول و نرخ دلار در دو ماهه پایانی سال برآورد شده است. در صورتی که نرخ دلار در دوو ماهه پایانی رشد قابل توجهی داشته باشد و به سطوح 49000 ریال برسد با فرض نرخ متانول 430 دلاری در حالت اول سود هر سهم قابلیت افزایش از 3877 ریال تا 3905 ریال و در حالت دوم قابلیت افزایش از 4135 ریال به 4205 ریال را دارد.

 

821826ab2.png

 

d8e1b00b3.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش