عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خراسان(خراسان) بر اساس عملکرد ده ماهه و پیش بینی سود هر سهم 96

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/11/03


کلیات

شرکت پتروشیمی خراسان در سال 1369 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در سال 1391 در بازار دوم فرابورس درج گردید. سرمایه شرکت در حال حاضر 1789 میلیارد ریال می باشد. سهامدار اصلی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین می باشد که مالک 41 درصد از سهام خراسان می باشد.

ظرفیت اسمی تولید آمونیاک 330 هزار تن و تولید اوره 495 هزار تن می باشد. ظرفیت پیش بینی شده برای سال جاری 507 هزار تن اوره می باشد.

عملکرد سه ماهه 96:

 • شرکت در فصل بهار 158617 تن تولید اوره داشته است و 130113 تن را با میانگین نرخ فروش 7080 هزار ریال به فروش رسانده است. مبلغ کل فروش 1186 میلیارد ریال بوده است.
 • شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 100 درصد تولید اوره را افزایش داده و مقدار فروش هم رشد 83 درصدی داشته است اما مبلغ فروش 81 درصد رشد کرده است که به دلیل کاهش نرخ فروش اوره می باشد. 

عملکرد شش ماهه 96:

 • پتروشیمی خراسان گزارش شش ماهه حسابرسی نشده را منتشر کرد. بر اساس آن در شش ماهه ابتدای امسال توانسته 317 هزار تن تولید اوره تولید نماید و 246 هزار تن را به فروش برساند. از نظر مقداری شرکت توانسته 49 درصد از مقدار پیش بینی شده اوره را پوشش دهد.
 • مجموع مبلغ فروش از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه 2430 میلیارد ریال گزارش شده است . متوسط نرخ فروش هر تن اوره 7360 هزار ریال می باشد.
 • سود به ازا هر سهم در شش ماهه 606 ریال می باشد که معادل 51 درصد از بودجه می باشد.
 • نرخ فروش در اولین بودجه بر اساس اوره 225 دلاری و دلار 3850 تومانی پیش بینی شده است. مقدار تولید و فروش اوره در بودجه 507 هزار تن فرض شده است.
 • شرکت در شش ماه سال گذشته 220 هزار تن تولید اوره داشته است و 205 هزار تن با متوسط نرخ هر تن 6823 هزار ریال به فروش رسانده است.
 • مبلغ فروش شش ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است که به دلیل افزایش نرخ فروش و مقدار فروش می باشد. مقدار فروش اوره در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد کرده و مبلغ فروش اوره 30 درصد بیشتر شده است.

 

بودجه بر اساس عملکرد شش ماهه:

 • شرکت در بودجه بر اساس عملکرد شش ماهه همانند بودجه قدیم مقدار تولید و فروش اوره را 507 هزارتن فرض نموده است.
 • مبلغ فروش کل با افزایش 4 درصدی 5069 میلیارد ریال  پیش بینی شده است.
 • نرخ دلار آزاد 38500 ریال در نظر گرفته شده است.
 • نرخ هر تن اوره صادراتی 225 دلار در اولین بودجه بوده اما در بودجه جدید اشاره ای به نرخ فروش صادراتی نشده است. سود هر سهم با افزایش 5 درصدی از 1130ریال به 1190ریال تغییر یافته است.

 

76174c5k3.png

6bc6471k4.png

 

144ede1k5.png

 

10bbf51k6.png

 

عملکرد ده ماهه 96:

 • خراسان گزارش عملکرد دی ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 72 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 14 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 453 میلیارد تومان رسیده (معادل 89 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 54 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 434 میلیارد تومان بوده است ." 
 • خراسان در ده ماهه امسال 436 هزار تن اوره را به فروش رسانده که معادل 86 درصد از مقدار بودجه می باشد. مقدار باقی مانده برای ادامه سال 71 هزار تن می باشد. میانگین نرخ فروش در دی ماه  933 هزار ریال می باشد که نسبت به ماه قبل افزایش 5 درصدی داشته است.

 

730fcbfk7.jpg

b9f38c9k8.jpg

 

c184323k9.jpg

 

پیش بینی سود هر سهم

با فرض فروش 507 هزار تن اوره برای کل سال و نرخ دلار مبادله ای 36500 ریالی و نرخ خوراک 10 سنتی برای شش ماهه دوم و نرخ دلار آزاد 47000 ریالی  و نرخ اوره 240 دلاری برای دو ماهه باقی مانده سود به ازا هر سهم 1298 ریال برآورد گردید. خراسان برای امسال بین 127 تا 131 تومان می تواند سود بسازد.

 

ef77fb0k2.png

در جدول زیر سود هر سهم با توجه به مقادیر مختلف نرخ دلار و اوره در دو ماهه پایانی امسال برآورد شده است.

a721ebck1.png

زهرا صداقت 

واحد سرمایه گذاری و آموزش