عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین(فاسمین)بر اساس عملکرد ده ماهه و پیش بینی سود هر سهم سال 96

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/11/08


کلیاتی از کالسیمین

شرکت کالسیمین سال مالی منتهی به اسفند ماه را دارد. کالسیمین از سال 1343 با هدف تولید کنسانتره روی، سرب و شمش روی فعالیت تولیدی خود را آغاز نمود و در سال 1376 در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. سرمایه شرکت 2000 میلیارد ریال می باشد. سهامدار عمده شرکت توسعه معادن روی ایران با مالکیت 57.3 درصدی سهام می باشد. فعالیت اصلی شرکت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، تغلیظ و ذوب مواد معدنی، ایجاد کارخانه ای تبدیلی مواد معدنی و انجام کلیه عملیات بازرگانی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت می باشد.

شرکتهای مجتمع ذوب و احیاء قشم، تولید روی بندرعباس، اسیدسازان زنجان، صنعت روی زنگان و آلفا ماشین پویا جز شرکتهای زیر مجموعه شرکت کالسیمین می باشند.ظرفیت اسمی شرکت تولید 75000 تن کنسانتره روی پخته، 210000 تن کنسانتره روی خام، 35000 تن کنسانتره سرب و 68000 تن شمش روی و 114000 تن اسید سولفوریک می باشد. مطابق با صورت مالی سال 95 بیش از 93 درصد از فروش شرکت صادراتی بوده است. 

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396: 

شرکت در فصل بهار 9.540 تن شمش روی تولید داشته است و 10.491 تن را به میانگین نرخ فروش 96.522 هزار ریال به فروش رسانده است. کل مبلغ فروش 1.145 میلیارد ریال  بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه  35 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 4 درصد، در اردیبهشت ماه 11 درصد و در خرداد ماه 20 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش شمش روی در سه ماهه نخست امسال 6 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.با فرض دلار 37000 ریالی شرکت هر تن شمش روی را به نرخ 2608 دلار به فروش رسانده است.

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 15 درصد تولید را افزایش داده و مقدار فروش رشد 61 درصدی داشته است . مبلغ فروش 93 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش مقدار و نرخ فروش می باشد.

6ماهه ابتدایی سال مالی 1396:

 فاسمین از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه 18788 تن شمش روی را به فروش رسانده است. متوسط نرخ فروش هر تن شمش روی 104 میلیون ریال می باشد و مبلغ فروش 1958 میلیارد ریال می باشد. نسبت به دوره مشابه سال قبل مقدار فروش شمش روی 37 درصد و مبلغ فروش آن 89 درصد افزایش داشته است شرکت همچنین 2208 تن کنسانتره سرب و 7214 تن کنسانتره روی خام را به فروش رسانده است. مجموع مبلغ فروش در شش ماهه به  2208 میلیارد ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 79 درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص از 33 درصد در شش ماهه پارسال به 37 درصد در شش ماهه امسال رشد نموده است.

عملکرد ده ماهه سال مالی 1396:

فاسمین گزارش عملکرد دی ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 30 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 7 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 405 میلیارد تومان رسیده (معادل 94 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 24 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.

فاسمین از ابتدای سال تا کنون 31623 تن شمش روی تولید نموده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 14 درصدی داشته است.مقدار فروش شمش روی پیش بینی شده در بودجه 33 هزار تن می باشد که در ده ماهه 29 هزار تن را به فروش رسانده است که معادل 89 درصد از بودجه می باشد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد داشته است.

نرخ فروش در دی ماه رشد 12 درصدی داشته است و به 148124 هزار ریال رسیده است و بیشترین نرخ از ابتدای سال تا کنون می باشد.

 

11801d1f7.jpg

3604fd3f8.jpg

a2faf50f9.jpg

 

پیش بینی سود هر سهم

مقدار فروش برابر با بودجه فرض گردید. برای دو ماهه باقی مانده از سال میانگین نرخ دلار 47000 ریال و نرخ شمش روی 3500 دلار در نظر گرفته شد. در سناریو اول نرخ مواد مصرفی بر اساس بودجه و در سناریو دوم نرخ مواد مصرفی بر اشاش عملکرد شش ماهه محاسبه گردید. در هر دو سناریو در بخش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها مبلغ 188042 میلیون ریال به دلیل تعدیل سود شرکت های زیر مجموعه(مجتمع ذوب و احیای روی قشم و تولید روی بندر عباس ) به عدد بودجه اضافه گردید. در سناریو اول 1175ریال و در سناریو دوم 1231 ریال سود به ازا هر سهم پیش بینی گردید.

  • در ده ماهه فاسمین توانسته 29529 تن شمش روی ره به فروش برساند که معادل 89 درصد از بودجه می باشد در صورتی که بتواند 37000 تن را برای امسال به فروش برساند در سناریو اول و دوم به ترتیب سود هر سهم به 1366و 1453 ریال می تواند افزایش یابد.

 

f7a6837ff1.png

در جداول زیر تحلیل حساسیت سود هر سهم نسبت به مقادیر مختلف نرخ دلار و شمش روی در دو ماهه پایانی سال صورت گرفته است.

 

 

c23a749ff2.png

 

 

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش