عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت قند قزوین(قزوین) بر اساس عملکرد 10 ماهه و پیش بینی سود سال 1396

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/11/15


1- کلیات شرکت

شرکت قند قزوین همانند سایر شرکت های فعال در زمینه قند و شکر عمده فعالیت های خود را در بخش شکرتولیدی از چغندر و شکرتولیدی از شکر خام معطوف کرده است البته با توجه به افزایش سطح زیر کشت چغندر طی سال های جاری شکر خریداری در این شرکت کاهش یافته و جایی در برنامه سال 1396 آنها ندارد. از این رو بر خلاف سال های گذشته نوسان در قیمت جهانی شکردیگر تاثیر چشم گیری روی شرکت های داخلی ندارد. شرکت قند قزوین همانند قند هکمتان و قند اصفهان از جمله شرکت هایی می باشد که در زمینه برداشت وتولیدد چغنددر پاییزه و بهاره پیشگام می باشند و همین امرموجب افزایش تولید چشم گیر این شرکت در تولید شکر تولیدی از چغندر ,تفاله خشک و ملاس می باشد. 

2- وضعیت سرمایه و ترکیب سهامداران

 

37cbe361.jpg

 

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 600 میلیون ریال شامل تعداد 60 هزار سهم به ارزش اسمی هرسهم 000, 10 ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 196،330 میلیون ریال (شامل تعداد 196،330 هزار سهم ، به ارزش اسمی هرسهم 000,1 ریال ) افزایش یافته است .

 

3- تحلیل صنعت:

شکر از جمله محصولات اساسی در صنعت غذایی کشور ما محسوب میشود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم جایگاه مهمی در سبد غذایی خانواده دارد. بر اساس اخرین آمار سرانه شکر مصرفی هر ایرانی در سال نزدیک به 30 کیلوگرم میباشد که بر این اساس نیاز کشور در سال به 3/2 تا 4/2 میلیون تن شکر میرسد.

از این میزان شکر مصرفی در سال 1395 ،موفق به تولید 65/1 میلیون تن شکر در داخل کشور شدیم این آمار به نسبت سال گذشته که نزدیک 4/1 میلیون تن شکر تولید بود، رشد قابل توجهی دارد. در حال حاضر 70% نیاز شکر در داخل تولید میشود که این مقدار تقریبا به نسبت برابر توسط شرکت های چغندری و نیشکری تولید میشود. در سند چشم انداز 1404 برنامه برای رسیدن به تولید 95% از نیاز بازار در داخل کشور می باشد. این چشم انداز آینده روشنی برای شرکت­های این گروه دارد. در این بین شرکت قند قزوین که روی به برداشت بهاره آورده در رسیدن به این چشم انداز می تواند پیشگام باشد. لازم به ذکر است که اقدامات دولت در رسیدن به این هدف کاملا حمایتی بوده و نشان از عزم راسخ دولت در حمایت از شرکت های داخلی این گروه دارد. از جمله اقدامات مهم دولت در این زمینه میتوان به جلوگیری از واردات بی رویه و تعرفه مناسب برای واردات شکر اشاره کرد که در راستای حمایت از شرکت ها و تولید داخلی میباشد.

 

4- صورت سود و زیان شرکت:

b0ce60c2.jpg

شرکت در اولین پیش بینی خود برای سال مالی منتهی به 29/12/96 به ازای هر سهم 240  ریال سود پیش بینی کرده بود که پس از آن سود برآوردی خود را تغییر داده و به 500 ریال رساند که نسبت به بودجه سال 1395 افزایش 93درصدی را نشان می دهد. همچنین شرکت در 6 ماهه منتهی به31/06/1396  موفق به پوشش 37 درصدی بودجه سال 96 خود شده است.

5-آمار مقدار فروش:

محصولات تولیدی شرکت قند قزوین شامل: شکر تولیدی از چغندر قند، شکر تولیدی از شکر خام، ملاس، تفاله خشک و تصفیه شکر خام می باشد. از لحاظ مقدار فروش، شکر تولیدی از چغندر قند با 0.73 درصد بیشترین سهم فروش را در بودجه 96 را به خود اختصاص می دهد.

d509f1f3.jpg

 

-6وضعیت پوشش بودجه در 10 ماه نخست سال

 

شرکت قند و شکر قزوین در گزارش عملکرد دی ماه خود ، موفق به فروش 19 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 5 درصد از بودجه کل شرکت) شده است. همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 237 میلیارد تومان رسیده (معادل 61 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 153 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.

لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 130 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 195 میلیارد تومان می باشد.

25908984.jpg

dddba705.jpg

e2787d56.jpg

 

 

7- بهای تمام شده:

شرکت قند قزوین برای سال مالی 1396 مبلغ 175 میلیارد تومان بهای تمام شده پیش بینی کرده است که نسبت به سال 95 افزایش 52 درصدی را نشان می دهد.

اصلی ترین ماده  اولیه شرکت چغندر قند می باشد که تماماً از بازار داخلی تامین می شود. قیمت خرید چغندر دستوری بوده و از طریق وزارت جهاد کشاورزی اعلام می گردد.از سال 91 تا 93 با 140% افزایش از 1.000 ریال به ازای هر کیلوگرم در سال 91 به 2.400 ریال به ازای هر کیلوگرم در سال 93 رسیده است. وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی چغندر قند بهاره برای سال زراعی 96-95 با 7درصد افزایش نسبت به قیمت سال 95-94، 3120 ریال  و قیمت خرید تضمینی چغندر پاییزه را با 8 درصد افزایش نسبت به سال گذشته 3002 ریال اعلام کرد. اما شرکت در عملکرد شش ماهه خود نرخ خرید چغندر قند را برای نیمه ابتدایی سال 2655 ریال اعلام کرده است و قیمت برآوردی برای نیمه دوم سال را نیز 2899 ریال پیش بینی کرده است. شرکت علت پیش بینی کاهش نرخ متوسط خرید چغندر قند را از 3054 ریال در پیش بینی قبلی خود به 2917 ریال در پیش بینی بر اساس عملکرد 6 ماهه 96 را بابت کاهش عیار چغندر قند پاییزه عنوان کرده است. همچنین دلیل دیگر را نیز می توان،  بهره برداري دو مرحله اي شرکت در چغندرقند شامل چغندرقند پائیزه و چغندرقند بهاره در سال جاري براي اولین بار در تاریخ تاسیس شرکت دانست.  

                                               

مفروضات در نظر گرفته شده جهت پیش بینی سال 96:

سناریوهای تحلیلی:

سناریو اول:

مقدار فروش شرکت با توجه به عملکرد 10 ماهه شرکت و پوشش 66  درصدی بودجه، کمتر از بودجه 96  و برابر با سال 95 در نظر گرفته شده است.

نرخ فروش محصولات شرکت برابر با میانگین فروش شرکت در 4 ماهه اخیر(مهر، آبان، آذر و دی) در نظر گرفته شده است.

یارانه پرداختی از سوی دولت به شرکتهای قند و شکر برابر با آخرین تغییرات اعلام شده از سوی دبیر انجمن صنفی قند و شکر برابر با 1780 ریال در نظر گرفته شده است.

نرخ چغندر قند بر اساس آخرین شفاف سازی شرکت مبنی بر پیش بینی بر اساس عملکرد 6 ماهه 96 ، برابر با 2899 ریال برای نیمه دوم سال در نظر گرفته شده است.

نرخ خرید شکر خام وارداتی برابر با میانگین قیمت نرخ جهانی شکر از ابتدای سال شمسی ( به اضافه هزینه حمل، بیمه، عوارض و مالیات) برابر با 475 دلار با نرخ تسعیر 4250 تومان در نظر گرفته شده است .

سایر اقلام همانند بودجه 96 در نظر گرفته شده است.

سناریو دوم:

مقدار فروش برابر بودجه 96 در نظر گرفته شده است.

یارانه تولید همچون سناریو اول در نظر گرفته شده است.

نرخ چغندر قند بالاتر از پیش بینی شرکت(2899 ریال) و برابر با 3010 ریال در نظر گرفته شده است.

مقدار مصرف چغندر به میزان فروش محصولات از این ماده اولیه برابر میانگین سال 95 (380 درصد) در نظر گرفته شده است.

نرخ خرید شکر خام وارداتی باتوجه به کاهش قیمت نرخ جهانی شکر در چند ماهه اخیر برابر با میانگین 4 ماه اخیر( به اضافه هزینه حمل، بیمه، عوارض و مالیات) برابر با 463 دلار با نرخ تسعیر 4250 تومان در نظر گرفته شده است .

سایر اقلام همانند بودجه 96 در نظر گرفته شده است.

07456597.jpg

 

در سناریو اول که مقدار فروش شرکت (با توجه به عملکرد آن در 10 ماهه ابتدای سال)، کمتر از پیش بینی شرکت در نظر گرفته شده است امکان تعدیل 20 درصدی در سود 50 تومانی پیش بینی شده است. همچنین در سناریو دوم سود 82 تومانی برای شرکت برآورد شده است. می توان گفت که سود سناریو اول محتمل تر می باشد. در حالتی می توان انتظار تحقق سناریو دوم را داشت که مقدار چغندر دریافتی شرکت افزایش یابد و همچنین میزان فروش شکر تولیدی از چغندر قند نیز در 2 ماهه آخر سال حداقل 10 هزار تن در هر ماه باشد.

 

بهاره حیدری مقدم

واحد سرمایه گذاری و آموزش