عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) بر اساس عملکرد شش ماهه و پیش بینی سود سال 1397

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/11/16


برآورد خالص ارزش دارایی ها و سود هر سهم نماد فارس در سال 1396

پرتفوی بورسی و پرتفوی غیر بورسی شرکت فارس در جداول زیر نشان داده شده است. برای محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت از آخرین گزارش ماهانه مربوط به 30 دی ماه 1396 استفاده شده است.

946fb76fars1961116.jpg

 

87fb0d3fars2961116.jpg

همانطور که مشاهده میکنید عمده ارزش خالص دارایی ها مربوط به پرتفوی غیر بورسی شرکت است که بیش از 63 درصد دارایی ها را شامل می شود. در نمودار زیر ترکیب سهام پرتفوی بورسی شرکت نشان داده شده است.

58856f7fars3961116.jpg

6e256bdfars4961116.jpg

 

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است پتروشیمی مبین، فجر و پترول بیشترین سهم را در پرتفوی بورسی شرکت دارا می باشند.

همچنین پتروشیمی پارس، پتروشیمی کاویان و پتروشیمی برزویه بیشترین سهم را در پرتفوی غیر بورسی شرکت دارند.

3222199fars5961116.jpg

خالص ارزش دارایی ها به ازای هرسهم با استفاده از آخرین صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 و حقوق صاحبان سهام آن محاسبه شده است. با توجه به محاسبات انجام شده ملاحظه می کنید که سهم در محدوده 99 درصد NAV خود معامله می شود.

صورت سود و زیان

4bacedafars8961116.jpg

صورت سود و زیان فارس در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می شود شرکت در سال مالی گذشته 820 ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخته است و پیش بینی امسال خود را با افزایش جزیی 822 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است. لازم به ذکر است که شرکت در شش ماهه ابتدایی منتهی به آذر ماه 96 با توجه به اینکه سال مالی شرکتهای زیرمجموعه اسفند ماه 96 می باشد سودی محقق نکرده است.

d798c71fars6961116.jpg

 

aa5208ffars7961116.jpg

در جدول بالا مفروضات شرکت برای سود حاصل از شرکتها نشان داده شده است.

***در صورتی که از سودهای کارشناسی برای ارزش روز شرکتهای غیر بورسی استفاده شود خالص ارزش دارایی ها به شکل جدول زیر بدست می آید.

90c55fbfars9961116.jpg

همانطور که مشاهده می کنید با این مفروضات خالص ارزش دارایی های هر سهم 730 تومان بدست می آید و با توجه به آخرین معاملات شرکت، فارس در محدوده 76 درصد NAV معامله می شود.

*با توجه به سودهای کارشناسی می توان انتظار داشت سود هرسهم فارس در سال منتهی به خرداد ماه 97 تا 114  تومان افزایش داشته باشد.

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش