عنـوان تحلیل : به روز رسانی تحلیل تکنیکال سايپا ديزل‌ (خكاوه)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/24


تحقق روند تحلیل و به روز رسانی خکاوه در تایم روزانه:

3a0f869خکاوه.png

 

در چارت خکاوه مشاهده میشود سه موجی WXY ترکیبی اتمام یافته و یک موج صعودی در سهم شکل گرفته هنوز برای پیش بنی نوع حرکت میان مدت این سهم زود است. ولی با رعایت حد حمایت میان مدت (3 تا 6ماهه) 120 - 135 مد نظر باشد.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش