عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توليدمحورخودرو (خمحور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/30


چارت روزانه خمحور:

38cb6f7خمحور.png

 

اصلاح قیمتی سهم در قالب C در حال اتمام است. با رعایت حد حمایت 180 سهم می تواند رصد گررد. در صورت افزایش حجم معاملات و شکست مقاومت 219 سهم می تواند وارد مرحله سود آوری میان مدت گردد...

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش