عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) و پیش بینی سود سال 1397

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/11/30


برآورد خالص ارزش دارایی ها و سود هر سهم نماد وغدیر در سال 1397

پرتفوی بورسی و پرتفوی غیر بورسی شرکت وغدیر در جداول زیر نشان داده شده است. برای محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت از آخرین گزارش ماهانه مربوط به 30 دی ماه 1396 استفاده شده است.

4e16e36vaghadir1961130.jpg

 

efe7222vaghadir2961130.jpg

همانطور که مشاهده میکنید بیش از 52 درصد از ارزش دارایی های شرکت مربوط به پرتفوی بورسی و مابقی به پرتفوی غیر بورسی شرکت اختصاص دارد. در نمودار زیر ترکیب سهام پرتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت نشان داده شده است.

35ad2bfvaghadir3961130.jpg

 

afb75c0vaghadir4961130.jpg

عمده ارزش پرتفوی بورسی شرکت را پارسان با 95 درصد و عمده ارزش پرتفوی غیر بورسی شرکت را پتروشیمی پارس با 56 درصد تشکیل می دهد.

خالص ارزش دارایی ها

665c254vaghadir5961130.jpg

خالص ارزش دارایی ها به ازای هرسهم با استفاده از آخرین صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 30 شهریور 96 و حقوق صاحبان سهام آن استفاده شده است. با توجه به قیمتهای 30 بهمن ماه خالص ارزش دارایی های هر سهم 213 تومان برآورد می گردد بنابراین طبق معاملات امروز، شرکت در محدوده 63 درصد NAV معامله می شود.

صورت سود و زیان

d7df8fcvaghadir6961130.jpg

صورت سود و زیان وغدیر در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می شود شرکت در سال مالی منتهی به آذر 96 مبلغ 205 ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی کرده است و پیش بینی امسال خود را با 2 درصد افزایش 210 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است.

b6e26bevaghadir7961130.jpg

ddbf3a7vaghadir8961130.jpg

در جدول بالا مفروضات شرکت برای سود حاصل از شرکتها نشان داده شده است با توجه به انتظار بهبود وضعیت شرکتهای پتروشیمی و پالایشی و به تبع آن افزایش سود پارسان در سال مالی منتهی به شهریور 97 و انتظار تعدیل مثبت، برآورد کارشناسی برای شرکتها در نظر گرفته شده است. 

*** با توجه به مفروضات، می توان انتظار داشت سود هر سهم وغدیر تا 33 تومان افزایش یابد.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش