عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (وتوصا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/02


چارت روزانه و یک سناریو در وتوصا:

ae9a83eوتوصااااااا.png

 

در این سناریو:

در حال شکل گیری X از WXY موج (B) بزرگ هستیم. 

نوسانات سهم در قالب موج بی از X است که معمولا این موج کوتاه مدتر از W به لحاظ زمانی شکل میگیرد. حمایت نزدیک 140 و حد ضرر سهم 126 هست با دید میان مدت در قالب Y یک رشد خوب تا محدوده 200- 230 می توان از این سهم انتظار داشت.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش