عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/07


نمای روزانه سهم و ی سناریو برای روند حرکتی اخیر:

3bfa056خوسازززززززززززز.png

 به نظر رشد اخیر سهم از کف قیمتی را بتوان مثلا موج A گرفت که 5 موجی است. نوع این موج بعدها مشخص میشود ولی اینکه ایمپالس است مشهود است. 

موج3 هستیم و مقاومت مهم محدوده 270- 300 است. در صورت عبور و حجم تقاضا  335 و 400.

 

حمایت معتبر 220 را دراست در صورت شروع اصلاح موج 4  نباید به 205 نفوذ نماید. 

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش