عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/09


تحلیل تکنیکال روزانه:

2e9eb2cولصنممممممممم.png

نمای کلاسیک این سهم در  ماه های اخیر را مشاهده می نمایید .

یک حمایت و دومقاومت مهم سهم مشخص شده است.

با توجه به ورود نقدینگی در سهم انتظار رشد میان مدت از این نماد هم دور از ذهن نیست.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش