عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كمباين‌ سازي‌ ايران‌ (تكمبا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/12


چارت روزانه تکمبا و یک سناریو در میان مدت:

72a2854تکمبااااااااااااا.png

تکمبا با حد حماییت معتبر 77-80 در حال تکمیل ریز موج هایY از (B) است.

بعد از اتمام این موج ترکیبی به نظر میرسد با تایید شکست مقاومت 100 یک رشد میان مدت تا محدوده 140 تومان پیش روی سهم باشد. در قالب موج C.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش