عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود (كشرق) به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/14


چارت روزانه - نمای نزدیک و دور

اگر حد ضرر 465 را برای این سهم رعایت نماییم . احتمال اینکه سهم از همین محدوده با کمی اصلاح زمانی بتواند رشدی چندین ماهه همراه با فراز و فرودهای کوتاه مدتی داشته باشد دور از انتظار نیست.

محدوده های مهم مقاومتی : 800- 980  فعلا در نظر گرفته شود.

e23699fکشرقق.png

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش