عنـوان تحلیل : عرضه اولیه - برآورد خالص ارزش دارایی های نماد شفا

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/12/15


برآورد خالص ارزش دارایی های نماد شفا

شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام) در تاریخ 06/10/1383 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. شرکت در حال حاضر جز هلدینگهای تخصصی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا است.

موضوع فعالیت

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع، بطوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی و خارجی) در زمینه یا زمینه های دارویی، غذایی و شیمیایی یا بهداشتی و درمانی در داخل و خارج از کشور فعالیت کند.

سهامداران شرکت به شرح جدول ذیل می باشند:

076d7b2shafa1.jpg

 

پرتفوی بورسی و پرتفوی غیر بورسی شرکت شفادارو در جداول زیر نشان داده شده است. برای محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت از آخرین گزارش ماهانه مربوط به 30 بهمن ماه 1396 استفاده شده است.

 

239c527shafa2.jpg

 

6473708shafa3.jpg

 

همانطور که مشاهده میکنید عمده ارزش خالص دارایی ها مربوط به پرتفوی بورسی شرکت است که بیش از  79 درصد دارایی ها را شامل می شود. در نمودار زیر ترکیب سهام پرتفوی بورسی شرکت نشان داده شده است.

3d60186shafa6.jpg

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است داسوه و دجابر بیشترین سهم را در پرتفوی شرکت دارا می باشند.

خالص ارزش دارایی

22bd0c4shafa4.jpg

خالص ارزش دارایی ها به ازای هرسهم با استفاده از آخرین صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 آذر 96 و حقوق صاحبان سهام آن استفاده شده است.

با توجه به قیمتهای امروز، خالص ارزش دارایی های هر سهم نماد شفا 562 تومان برآورد می گردد بنابراین قیمت گذاری سهم در محدوده 73 درصد NAV انجام شده است.

صورت سود و زیان

777a5ffshafa5.jpg

صورت سود و زیان شفا در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می شود شرکت در سال مالی منتهی به اسفند 95 مبلغ 969 ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی کرده است و شرکت در 9 ماهه منتهی به آذر ماه 96  مبلغ 14 ریال سود محقق ساخته است. با توجه به اینکه سال مالی شرکتهای پرتفوی اسفند ماه 96 می باشد عمده سود شرکت در سه ماهه پایانی شناسایی می گردد. لازم به ذکر است که شرکت در 9 ماهه منتهی به آذر ماه 95 مبلغ 9 ریال زیان به ازای هر سهم محقق ساخته بود.

واحد سرمایه گذاری و آموزش

محمد خبری زاد - فرنوش شیخ الاسلامی