عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنعت روي زنگان (زنگان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/15


چارت روزانه و بک سناریوی محتمل در زنگان:

d85e86azangan.png

 

سهم پس از ثبت قله حدودی 1550 تومان در بازه زمانی کوتاه مدت و رشد شارپ اصلاح قیمتی را پیش گرفت و 45 درصدی از  رشد خود را در بازه زمانی کوتاهی اصلاح کرد.

 

دو محدوده حمایتی در ادامه تکمیل موج Y میتوان متصور بود:

788- 800 حدودی و 650 کف کانالیزه .

باید معاملات سهم برای تخمین محدوده برگشت با توجه به فشار فروش رصد شود. کل WXY که در حال شکل گیری است B از ABC بزرگتر و بلند مدت میشود.

احتمالا Y مثلث شکل گیرد و زمان بر باشد و سپس C بزرگ را خواهیم داشت. 

 

مقاومت مهم در صورت شکل گیری روند صعودی : 1250- 1500