عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/19


چارت روزانه قبلی  به روز شده: 

30a3ac4تاپیکو به روزز.png

 

مشاهده میشود که یک 5 موجی صعودی در قالب A داشتیم و اصلاح زمانبری در قالب B در حال شکل گیری است که می تواند بدبینانه تا 135- 142 تومان اصلاح کند. و سپس رشد موج C را داشته باشیم. 

 

مقاومت های مهم: 162- 165 در صورت شکست 175- 190 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش