عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی پتروشیمی خراسان و پیش بینی سود هر سهم سال 97

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/12/19


کلیات

شرکت پتروشیمی خراسان در سال 1369 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در سال 1391 در بازار دوم فرابورس درج گردید. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از : احداث ، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش ، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره ، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های  فرعی و مشتقات ذیربط آنها

سرمایه و سهامداران

سرمایه شرکت در حال حاضر 1789 میلیارد ریال می باشد. سهامدار اصلی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین می باشد که مالک 41 درصد از سهام خراسان می باشد.

 

800444fkhorasan3.png

ظرفیت اسمی

ظرفیت اسمی تولید آمونیاک 330 هزار تن و تولید اوره پریل 495 هزار تن می باشد.

 

جايگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت پتروشیمی در زمینه تولید کود اوره فعالیت می نمایدفروش صادراتی خراسان به کشورهای ترکیه، افغانستان، هند و عراق می باشد.. سهم فروش محصولات تولیدی این شرکت از کل بازار داخلی و فروش صادراتی در سال جاری به شرح زیر است :

 

aaa2838khorasan.png

 

عملکرد خراسان در سال مالی 96

عملکرد سه ماهه 96

خراسان در عملکرد سه ماهه ابتدای سال 140 هزار تن اوره تولید نموده و 130 هزار تن را به فروش رسانده است مبلغ فروش اوره 82 درصد افزایش نسبت به سه ماهه سال گذشته داشته است که ناشی از افزایش مقدار فروش می باشد. سود هر سهم در سه ماهه امسال 284 ریال بوده در حالیکه سود هر سهم در سه ماهه ابتدایی سال گذشته رقم 111 ریال بوده است.

 

عملکرد ششماهه 96

در عملکرد شش ماهه خراسان توانسته 246 هزار تن اوره را به فروش برساند که معادل 78 درصد از میزان تولید می باشد. مبلغ فروش اوره  با افزایش 30 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 1810 میلیارد ریال رسید و سود هر سهم 606 ریال محقق گردید که افزایش 40 درصدی نسبت به دوره شش ماهه سال گذشته داشت.

 

عملکرد نه ماهه 96

خراسان در نه ماهه امسال توانسته 470 هزا تن اوره تولید نماید که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 37 درصدی داشته است. 375 هزار تن اوره را به فروش رسانده است که رشد 23 درصدی مقدار فروش را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان میدهد. و مبلغ فروش حاصل از اوره هم با رشد 39 درصدی به 2896 میلیارد ریال رسیده است. سود هر سهم در نه ماهه امسال با افزایش 51 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته به رقم 925 ریال رسید.

 در نمودارهای زیر مقدار تولید و فروش و مبلغ فروش در گزارشات سه ماهه ، ششماهه و نه ماهه امسال و سال گذشته مقایسه شده است.

 

1b2af1b1.png

111d9f03.png

 

52a3e8d2.png

 

 

 

عملکرد بهمن ماه 96

شرکت در گزارش عملکرد بهمن ماه موفق به فروش 52 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 504 میلیارد تومان رسیده (معادل 90 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 56 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 434 میلیارد تومان بوده است .

 

4087cf5khorasan4.png

 

85ecc2ekhorasan5.png

 

712040ckhorasan6.png

 

بودجه 96

شرکت در آخرین بودجه که بر اساس عملکرد 11 ماهه می باشد مقدار تولید اوره پریل ، آمونیاک و ملامین را به ترتیب از 507، 336 و 20 هزار تن به 539، 354 و 21 هزار تن افزایش داده است. پیش بینی قبلی شرکت بر مبنای 338 روز تولید و 27 روز قطع تولید ناشی از تعمیرات یا قطعی گاز بوده و در بودجه جدید میزان تولید بر اساس 355 روز در نظر گرفته شده است. مقدار فروش اوره، آمونیاک و ملامین در پیشبینی قبلی 507، 24 و 20 هزار تن بوده و در بودجه جدید به 523، 27 و 21 هزار تن افزایش یافته است. نرخ تسعیر دلار در اسفند ماه 46000 ریال در نظر گرفته شده است. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی از 14میلیارد ریال در بودجه قدیم به 42 میلیارد ریال در بودجه جدید افزایش یافته است.سود هر سهم از 1190 ریال به 1413 ریال افزایش یافته است.

 

c1d4e0dkhorasa10.png

 

مفروضات پیش بینی سود هر سهم سال مالی 97

در برآورد مقدار تولید آمونیاک از دو سناریو یکی با 330 روز کاری و یکی با 355 روز کاری برآورد گردید با توجه به میزان تولید آمونیاک در هر سناریو مقدار تولید اوره و سپس کریستال ملامین تخمین زده شد. مقدار فروش صادراتی 53 درصد فرض گردید 85 درصد از فروش داخلی مربوط به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و 15 درصد از فروش داخلی به بورس کالا فرض گردید.در سناریو اول مقدار اوره صادراتی 264 هزار تن و در سناریو دوم مقدار اوره صادراتی 284 هزار تن برآورد گردید. در محاسبه مبلغ فروش اوره از میانگین نرخ دلار 48500 ریالی برای سال 97  و اوره 240 دلاری استفاده گردید. در محاسبه بهای مواد مستقیم مصرفی از نرخ گاز خوراک 9 سنتی(مطابق با عملکرد نه ماهه امسال) و نرخ دلار مبادله ای 40400 ریالی برای سال 97 استفاده گردید. افزایش دستمزد و سایر هزینه ها 12 درصد فرض گردید.

 

مقدار تولید

b85b542khorasa7.png

مقدار فروش

fcc846ckhorasa8.png

 

مبلغ فروش

317c10ckh1.png

 

98caba8kh2.png

 

تحلیل حساسیت

در جداول زیر تاثیر تغییرات نرخ دلار و اوره بر سود هر سهم خراسان محاسبه شده است. با نرخ اوره 240 دلاری و دلار آزاد 48500 ریالی سود هر سهم در سناریو اول و دوم به ترتیب 1591ریال و 1789ریال برآورد گردیده است. در حال حاضر نرخ جهانی اوره در محدوده 260 دلار می باشد در صورتی که بتواند تثبیت شود با فرض 260 دلار به عنوان میانگین نرخ اوره در سال اینده سود هر سهم در سناریو اول و دوم به ترتیب 1747ریال و 1958ریال براورد میگردد.

 

81b978dkh3.png

 

68e2f1ekh4.png

 

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش