عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/20


به روز رسانی سمگا:

c8190fbسمگااااااااااااا.png

 

سهم در اخرین گام اصلاح از B بزرگ به نظر میرسد کم کم مستعد یک رشد میان مدت شده و بتواند در رشد پیش رو مقاومت سقف مثلث را بشکند.

حد حمایت معتبر گذشته همچنان پای برجاست و مقاومت ها در روند رشد موج C بزرگ  315-325 و 400- 425 لحاظ گردد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش