عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/22


تحقق یک روند تحلیلی در میان مدت و بازدهی بیش از 175 درصدی در چند ماه!:

نمودار قبلی و به روز رسانی سهم را مشاهده می نمایید. 

5 موج صعودی سهم در سناریوی شمارش من به پایان رسیده و اصلاح کارکشن بزرگی را پیش روداریم. که موج A از آن هستیم و معلوم نیست به چه صورت در حال شکل گیری است. حمایت نزدیک سهم:11730-1260 می باشد و حمایت دوم 1110 که باید دید موج A کجا پایان می پذیرد و شروع موج B کی خواهد بود:

 

7f97cd3faravar ap.png

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش