عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی کرمانشاه(کرماشا)و پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 و 97

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/12/26


کلیات

شرکت پتروشیمی کرمانشاه در سال 1375 تاسیس و در سال 1390 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده استسرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 5200 میلیون ریال بوده و در طی چند مرحله به مبلغ 3529200 میلیون ریال رسیده است.

سهامداران

سهامدار اصلی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پارسیان می باشد که مالکیت 46 درصدی سهام پتروشیمی کرمانشاه را در اختیار دارد.

 

c67507dkermasha1.png

 

جایگاه شرکت در صنعت 

این شرکت در صنعت تولید اوره و آمونیاک فعالیت می کند. ظرفیت اسمی سالیانه شرکت 660000 تن اوره می باشد که 12 درصد کل ظرفیت تولید این محصول در کشور می باشد. میزان مصرف داخلی این محصول در کشور حدود 2200000 تن در سال می باشد که 15.4 درصد آن توسط این کشور تامین می گردد.

533a84akermasha.png


ریسک های عمده شرکت
وضع قیمت تثبیتی محصول اوره
روند صعودی قیمت خوراک
روند نزولی قیمت محصول در بازارهای جهانی
مشکلات در تامین منابع مالی (ارزی و ریالی) به منظور اجرای پروژه طرح توسعه فاز دو

ظرفیت اسمی 

ظرفیت اسمی تولید آمونیاک 396 هزار تن و تولید اوره 660 هزار تن می باشد. ظرفیت تولید اوره پیش بینی شده برای امسال 686400 تن می باشد. 

محقق شده سال مالی 1395:

شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 667.329 تن و فروش 685.573 تن اوره شد. از این میزان اوره 347.915 تن فروش صادراتی بوده و میانگین نرخ صادراتی 7.833 هزار ریال گزارش شده است. مبلغ فروش شرکت بر روی این محصول  4.827 میلیارد ریال بوده است. محصول دیگر شرکت آمونیاک می باشد که بیشترین آمونیاک تولیدی در تولید اوره مصرف می شود. کل مبلغ فروش 4.852 میلیارد ریال می باشد.

 

بودجه بر اساس عملکرد شش ماهه 96:

 • در بودجه جدید مقدار تولید و فروش بدون تغییر نسبت به بودجه قبلی فرض شده است. مقدار تولید و فروش اوره 686400 تن پیش بینی شده است.
 • برای شش ماهه دوم نرخ اوره صادراتی  250 دلار و نرخ تسعیر ارز 39000 ریال فرض شده است. نرخ خوراک برای کل سال 3494 ریال در نظر گرفته شده است.
 • همچنین شرکت 55 درصد از مقدار فروش در ششماهه دوم را صادراتی فرض نموده است. سود هر سهم بدون تغییر نسبت به بودجه قبل 490 ریال پیش بینی شده است.

 

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396:

 • شرکت در فصل بهار 187.233 تن تولید اوره داشته است و 176.213 تن را به فروش رسانده است.
 • میزان فروش اوره صادراتی 90.446 تن و نرخ فروش 7.792 هزار ریال می باشد.
 • مبلغ کل فروش 1.250 میلیارد ریال  بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه  23 درصد از بودجه خود را پوشش دهد.
 • درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 4 درصد، در اردیبهشت ماه 10 درصد و در خرداد ماه 9 درصد بوده است.
 • شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 25 درصد تولید اوره را افزایش داده و مقدار فروش هم رشد 25 درصدی داشته است اما مبلغ فروش 22 درصد رشد کرده است که به دلیل کاهش نرخ فروش اوره صادراتی می باشد. 
 • سود هر سهم در سه ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1.7 درصد کاهش داشته و از 114 ریال به 113 ریال رسیده است.

 

عملکرد شش ماهه ابتدایی سال مالی 96:

 • این شرکت در شش ماه ابتدای سال توانسته 40 درصد از مبلغ فروش بودجه را پوشش دهد.
 • کرماشا در شش ماهه ابتدای سال جاری 304 هزار تن اوره و آمونیاک را به فروش رسانده است که معادل 44 درصد از مقدار پیش بینی شده در بودجه می باشد. در شش ماهه 376457 تن اوره تولید نموده و 302614 تن را به فروش رسانده است. 53 درصد از فروش اوره به صورت صادراتی، 38 درصد کشاورزی و مابقی فروش به سایر شرکتهای داخلی می باشد. میانگین نرخ اوره صادراتی 7720 هزار ریال می باشد. و میانگین نرخ فروش اوره به سایر شرکتهای داخلی 7279 هزار ریال بوده است.
 • شرکت در شش ماهه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تولید اوره را 10 درصد افزایش و مقدار فروش را 8 درصد کاهش داده است. مبلغ فروش اوره کاهش 4 درصدی داشته است.
 • سود هر سهم شش ماهه سال جاری 196 ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 15 درصدی داشته است.

 

عملکرد نه ماهه 96

 • کرماشا در نه ماهه ابتدای سال موفق به تولید 321 هزار تن آمونیاک و 562 هزار تن اوره شده است.
 • میزان فروش اوره 482 هزار تن بوده است کل مبلغ فروش در نه ماه عدد 3645 میلیارد ریال می باشد.
 • در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مقدار تولید اوره 11 درصد رشد داشته است اما مقدار فروش کاهش 7 درصدی داشته و کل مبلغ فروش اوره و آمونیاک در نه ماهه امسال 2 درصد رشد نموده است.
 • سود هر سهم نه ماهه 359 ریال بوده که در نسبت به 349 ریال در نه ماهه سال قبل 2.8 درصد رشد داشته است.

 

 

مقدار تولید

d62b07a1.png

 

مقدار فروش

b566aaa2.png

 

مبلغ فروش

 

22e435a3.png

 

0de03be4.png

 

عملکرد بهمن ماه 96

 •  کرماشا گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 53 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 10 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 524 میلیارد تومان رسیده (معادل 98 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 11 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 485 میلیارد تومان بوده است .
 • نرخ فروش صادراتی اوره در بهمن ماه نسبت به ماه قبل با افزایش 10 درصدی به رقم 11493 هزار ریال رسیده است.
 • درصد پوشش مبلغ فروش در 11 ماهه سال گذشته 87 درصد بوده است.

 

d58a6035.png

 

00b95ef6.png

 

51fe1437.png

 

تغییران نرخ جهانی اوره در چند سال اخیر

 

bacade612.png

 

مفروضات پیش بینی سود هر سهم سال 96

 برای پیش بینی سود هر سهم سال مالی جاری در هر دو سناریو مقدار تولید و فروش برابر با بودجه فرض گردید. نرخ دلار برای اسفند ماه 48500 ریال و نرخ اوره 240 دلار و نرخ دلار مبادله ای برای سه ماهه آخر 37130 ریال فرض گردید. در سناریو اول در برآورد بهای تمام شده در بخش مواد مصرفی ضریب مصرف گاز خوراک برابر با بودجه و در سناریو دوم ضریب مصرف مواد با توجه به کاهشی بودن میزان مصرف در دوره های اخیر برآورد گردید. در سناریو اول و دوم به ترتیب به سود هر سهم 584 و 597 ریالی دست یافتیم.

 

2e52f428.png

مفروضات پیش بینی سود هر سهم سال مالی 97

در پیش بینی سود هر سهم در سناریو اول مقدار تولید امونیاک  برابر با 95 درصد ظرفیت اسمی و در سناریو دوم برابر با ظرفیت اسمی فرض گردید. با توجه به میزان تولید آمونیاک میزان تولید اوره نیز برآورد گردید.مقدار فروش اوره برابر با تولید فرض گردید. ترکیب فروش به صورت 56 درصد صادراتی و مابقی داخلی پیش بینی گردید. همچنین 82 درصد از فروش داخلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مابقی فروش در بورس کالا فرض گردید.میانگین نرخ دلار در سال اینده برابر با 4850(محتاطانه) نرخ اوره جهانی 240 دلار نرخ دلار مبادله ای 40400 ریال و نرخ خوراک 10 سنت فرض گردید. در سناریو اول و دوم به ترتیب سود هر سهم 635 ریال و 715 ریال براورد گردید.

 • در صورتی که حداقل رشد 10 درصدی را برای دلار در سال آینده در نظر بگیریم با فرض دلار آزاد 53000 ریالی و دلار مبادله ای 43000 ریالی و اوره 240 دلاری و نرخ خوراک 10 سنتی سود هر سهم به ترتیب به 724 ریال و 814 ریال افزایش می یابد.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                      

                                               965982a9.png                                  

 

تحلیل حساسیت سود هر سهم سال مالی 97

در جدول زیر سود هر سهم قا توجه به مقادیر مختلف نرخ دلار و نرخ جهانی اوره برآورد شده است. نسبت نرخ دلار مبادله ای به دلار آزاد برابر با 0.83 فرض شده است.

 

abae5a8kermasha2.png

 

1941843kermasha3.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش